عنوان خبر:راه‌اندازي هجدهمين آزمايشگاه همكار استاندارد
چهارشنبه 15 دي 1389 - 22:00:35


مسئول امور آزمايشگاه‌هاي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي گلستان گفت: تاكنون 18 آزمايشگاه همكار استاندارد در استان گلستان راه‌اندازي شده است.محمد امان‌باي ضمن اشاره به زمينه فعاليت اين آزمايشگاه‌ها مشتمل بر صنايع غذايي كشاورزي، ساختماني معدني، شيميايي، انگ فلزات گرانبها، برق و الكترونيك و اوزان و مقياس‌ها افزود: برنامه تعيين شده براي اين اداره كل در زمينه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار در سال جاري پنج آزمايشگاه و براي 9 ماهه نخست سال چهار آزمايشگاه بوده كه اين عملكرد در 9 ماهه به طور كامل و صددرصد و براي كل سال 1380 درصد تحقق داشته است.
وي همچنين در خصوص بررسي و كنترل عملكرد اين آزمايشگاه‌ها اظهار داشت: كارشناسان استاندارد گلستان عملكرد اين آزمايشگاه‌ها را به طور مستمر طي ارزيابي‌هاي اوليه (در زمان صدور)، دوره‌اي (حداكثر در فواصل شش ماهه) و تمديدي (در زمان تمديد پروانه آزمايشگاه) مميزي و بررسي مي‌كنند كه خوشبختانه عملكرد آزمايشگاه‌هاي همكار تاكنون شايسته و قابل تقدير بوده است.

فارساین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1007.html )