عنوان خبر:آغاز جنگل‌كاري‌
جمعه 17 دي 1389 - 14:56:15


مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان از آغاز جنگل‌كاري‌ در اين استان خبر داد.به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان، حميد سلامتي اظهار داشت: با آغاز فصل بارندگي‌هاي استان گلستان عمليات جنگل‌كاري در سطحي معادل يك هزار و 500 هكتار از عرصه‌هاي طبيعي حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آغاز شد.
وي تصريح كرد: عمليات جنگل‌كاري در اجراي طرح صيانت از جنگل‌هاي شمال كشور، پروژه‌هاي توسعه و احيا جنگل‌كاري در سال جاري در شهرستان‌هاي حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان انجام مي‌شود.
مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان گفت: اين عمليات عموما در نقاط ارتفاعي شامل اراضي جنگلي مخروبه و اراضي خلع يدي و خريداري شده در قالب ساماندهي و خروج دام آغاز شد.
سلامتي خاطرنشان كرد: جنگل‌كاري‌هاي استان گلستان كه با هدف توسعه جنگل انجام مي‌گيرد بيشتر در مناطق شرقي استان، با اولويت كاشت گونه‌هاي بومي و لحاظ بردباري و سازگاري با شرايط اكولوژيكي مناطق مذكور انجام مي‌شود،
وي با اشاره به به گونه‌هاي كشت شده تصريح كرد: از گونه‌هايي مانند افرا، افراشيردار، بلوط، ون، اقاقيا، آلوكك، تلكا، داغداغان، عرعر،كاج سياه، سرو نقره‌اي، زربين انتخاب مي‌شوند كه عموما نهال‌هاي اين‌گونه‌ها نيز در نهالستان قرق توليد مي‌شود.
مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان گفت: پيشرفت فيزيكي كارهاي انجام شده حدود 40 درصد برآورد مي‌شود كه شامل انعقادقرارداد و آماده‌سازي عرصه شامل حفرگود، تشتك، بانكت و حصاركشي بوده، عمليات انتقال و كاشت نهال بعد از مساعدت شرايط و رطوبت كافي در باقيمانده فصل سال جاري اجرايي مي‌شود.
سلامتي خاطرنشان كرد: اعتبار مصوب طرح صيانت شامل جنگل‌كاري، مراقبت، توليد نهال و مديريت ذخيره‌گاه‌ها در سال جاري بالغ بر 22 ميليارد و 982 ميليون ريال است كه با توجه به پروژه‌هاي فوق اين اداره در سال جاري زمينه اشتغال حدود 200 هزارنفر روز را فراهم كرده است.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1028.html )