عنوان خبر:گردهمايي روساي مراكز كارآفريني
يكشنبه 19 دي 1389 - 20:11:21


سومين گردهمايي روساي مراكز كارآفريني دانشگاه هاي شمال كشور دي ماه جاري به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار مي شود.'محمدرضا محبوبي' رييس مركز كارآفريني اين دانشگاه روز يكشنبه گفت: اين گردهمايي با حضور مدير طرح كارآفريني دانشگاه هاي كشور و رؤساي مراكز كارآفريني دانشگاه هاي دولتي استان هاي گلستان، گيلان، مازندران و سمنان برگزار خواهد شد.
به گفته وي، سومين گردهمايي رؤساي مراكز كارآفريني دانشگاه هاي شمال كشور با هدف انتقال تجارب و بررسي مسائل و مشكلات دانشگاه هاي شمال كشور در زمينه كارآفريني، 29 دي ماه در سالن رشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار مي شود.

ايرنااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1049.html )