عنوان خبر:ايجاد تعاوني‌هاي مددكاري كودكان خياباني
يكشنبه 26 دي 1389 - 22:27:04


نماينده گلستان در شورايعالي استان‌ها از ايجاد تعاوني‌هاي مددكاري كودكان خياباني خبر داد.به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از شوراي اسلامي شهر گرگان، زهرا نورا اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در سال 1384 مبني بر ساماندهي كودكان كار و خيابان ضمن ماموريت 12 دستگاه دولتي در اين خصوص مقرر شد تفاهمنامه‌اي از سوي شوراي عالي استان‌ها با وزارت تعاون براي ايجاد تعاوني‌هاي مددكاري كودكان كار و خيابان منعقد شود.
وي تصريح كرد: با توجه به مصوبات قانوني دولت در خصوص ساماندهي كودكان همه مسئوليت اجراي اين طرح بر دوش شهرداري‌ها نيست و همه دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به مشارك در طرح ساماندهي كودكان خياباني شدند.
نورا با اشاره به اينكه براساس مصوبه سيزدهمين اجلاس مجمع بانوان كلانشهرها و مراكز استان‌ها شهرداري‌ها نيز ملزم به حمايت از برنامه‌هاي ساماندهي كودكان كار و خيابان شدند، افزود: بهتر است طرح ساماندهي كودكان خياباني با طرح شهر دوستدار كودك تلفيق شده و توسط شوراي عالي استان‌ها پشتوانه قانوني پيدا كند.
وي با تاكيد بر اينكه بر اساس آمارهاي رسمي 70 درصد كودكان خياباني كشور غيرايراني هستند و از 30 درصد باقيمانده نيز تنها سه درصد زير پوشش سازمان بهزيستي هستند، تصريح كرد: در شرايط كنوني جامعه نمي‌توان پديده كودكان كار و خيابان را به طور كامل و ضربتي از بين برد بلكه اين طرح بايد در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت ساماندهي شود.
عضو مجمع بانوان كلانشهرها و مراكز استان‌ها فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي را از جمله برنامه‌هاي بلندمدت در اين زمينه دانست و خاطرنشان كرد: تدوين قوانين حمايتي و بازنگري برخي از اين قوانين، نظارت بر اجراي دقيق آن و ايجاد مراكز حمايتي مناسب و هدفمند با برنامه‌هاي جامع آموزشي نيز از برنامه‌هاي ميان‌مدت در اين خصوص است.
نورا با بيان اينكه لايحه كودكان كار و خيابان در شوراي عالي استان‌ها و كميسيون حقوقي در حال تدوين و بررسي است، اظهار داشت: در اين لايحه پيشنهادات و مواردي از سوي كميسيون حقوقي امور شوراها مبني بر بازنگري قوانين مربوط به كودكان كه در ادوار گذشته توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، دفاع از حقوق زنان در خانواده، حمايت از خانواده‌هاي بدسرپرست و زناني كه داراي همسر غيرايراني هستند، ارائه شده است.
نماينده گلستان در شوراي عالي استان ها همچنين بررسي ساعات كار زنان، تشكيل كميسيون خانواده در مجلس شوراي اسلامي و تقويت برنامه‌هاي فرهنگي براي بانوان را نيز از جمله اين راهكارها و پيشنهادات برشمرد.
وي با اشاره به اينكه بر اساس آمارهاي موجود 350 ميليون كودك كار و خيابان در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، اظهار داشت: حضور اين كودكان مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از جرايم و بزهكاري‌هاي اجتماعي باشد.
وي با تاكيد بر اينكه در كشور آمار و اطلاعات دقيقي از كودكان خياباني در دست نيست، يادآور شد: بر اساس مطالعات موردي صورت گرفته روند كودكان خياباني و كار در سطح كشور به خصوص كلانشهرها به علت فقر خانوادگي رو به رشد است كه مي‌طلبد مديريت شهري و مسئولان مربوطه اجراي طرح‌هاي مصوب در اين خصوص را در دستور كار خود قرار دهند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1139.html )