عنوان خبر:جلوگيري از صيد غيرمجازتوسط مديريت مردم بر ذخاير آبزي
سه شنبه 28 دي 1389 - 17:27:26


سرپرست سازمان شيلات ايران و معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: مديريت مردم بر منابع آبزي كشور موجب جلوگيري از صيد غيرمجاز ماهي در دريا مي شود.'امين اله تقوي' روز سه شنبه در جمع مديران شيلات گلستان گفت: همچنين با اصلاح ساختار نيروي انساني شيلات و برون سپاري فعاليت ها، استفاده از توان و تخصص نيروهاي بازنشسته و استخدام كارشناسان ارشد، شرايطي فراهم خواهد شد كه توان كارشناسي و پروژه هاي تحقيقاتي استان ها تقويت شود.
وي گفت: تقويت مراكز تكثير ماهيان خاوياري بخش خصوصي يكي ديگر از برنامه هايي است كه اجراي آن براي تقويت ساختار شيلات موثر است و سبب مي شود كه سازمان شيلات تنها در بازسازي ذخاير و انسجام آنها فعاليت كند.
تقوي گفت: براي بازسازي گونه هاي مختلف آبزي كه در خطر هستند، آمادگي وجود دارد تا فعاليت هاي در دست اقدام دولتي به بخش خصوصي منتقل شود و در اين زمينه تسهيلاتي نيز به بخشهاي خصوصي اعطا خواهد شد.
معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: تلاش است كه با انجام پروژه هاي تحقيقاتي، افق هاي جديد براي استان هاي شمالي و جنوبي كشور روشن شود.
تقوي همچنين بر اجراي طرح جامع درياي خزر تاكيد كرد و گفت: در اين طرح، بسياري از مشكلات بخش شيلات كشور ديده شده كه با همت مجموعه شيلات كشور رفع خواهد شد.
معاون برنامه ريزي استانداري گلستان نيز گفت: در صورتي كه نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي و علمي شيلات استان، رضايت بخش باشد، همه نوع همكاري و خدمات به اين بخش اعطا مي شود.
'رضا غلامي' افزود: اولويت توسعه شيلات استان، پيگيري مصوبات سفرهاي رياست جمهوري از جمله تخصيص چهار ميليارد تومان اعتبار، اجراي طرح جامع صيادي، تمديد مجوز مجتمع خاوياري استان توسط سازان همياري ها، پيگيري قانون حفاظت از منابع آبزيان و توسعه پرورش ميگوي گميشان است.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت هاي بالقوه زيادي در استان وجود دارد، گفت: بايد به شيلات استان به طور ويژه، توجه و زيرساختهاي آن تقويت شود، تامين منابع مالي اين بخش در اولويت قرار گيرد و صيادان به صورت پروژه اي به فعاليت بپردازند.
رييس سازمان شيلات ايران به منظور بازديد از پروژه تكثير و پرورش پاييزه ماهيان خاوياري 'قره برون، فيل ماهي و چالباش' كه براي اولين بار در كشور انجام مي شد، به استان گلستان سفر كرده است.

ايرنااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1168.html )