عنوان خبر:عدم توقف پرداخت تسهيلات به خودمالكين زمين
يكشنبه 3 بهمن 1389 - 21:26:11


وزير مسكن و شهرسازي گفت:
پرداخت تسهيلات به خود مالكين به هيچ وجه متوقف نشده است و تمامي افراد حقيقي يا حقوقي مالك زمين مي‌توانند از تسهيلات ساخت مسكن مهر استفاده كنند.'علي نيكزاد' شامگاه شنبه در گرگان اظهار داشت: پرداخت تسهيلات به خود مالكين، مشروط به واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر مي باشد.
به گفته وي ارائه تسهيلات به خودمالكين يكي از سياست هاي وزارت مسكن و شهرسازي بوده است كه تاكنون ادامه دارد.
وزير مسكن با بيان اينكه خودمالكان با آوردن زمين، صاحب مسكن خواهند شد، ادامه داد: به ازاي هر واحد تسهيلات20 تا 25 ميليون تومان با بهره چهار درصد در شهرستان ها و مراكز استان با هفت درصد و در تهران با بهره 9 درصد يه خودمالكان از سوي دولت اعطا مي‌شود.
نيكزاد ياداور شد: در حال حاضر بالغ بر 270 هزار واحد مسكوني خودمالكان در كشور در حال ساخت است.
وي افزود: پرداخت تسهيلات براي خريد واحد مسكوني آماده دچار مشكلاتي شده بود كه اين امر در حال حاضر متوقف شده است.
وي گفت: در حال حاضر بيش از يك ميليون و 800 هزار مسكن در حال ساخت است كه يك ميليون و 100 هزار واحد آن در شهرها، 600 هزار واحد در روستاها و 100 هزار واحد نيز در بافت هاي فرسوده است.
نيكزاد با بيان اينكه 10 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار از سوي همه بانك‌ها به متقاضيان مسكن مهر اختصاص يافته است، افزود: اختصاص اين حجم اعتبار به اين بخش تورمي به دنبال نداشته است.

ايرنااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1218.html )