عنوان خبر:هدفمندي يارانه ها و كيفيت نان
شنبه 9 بهمن 1389 - 23:56:11


با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، تحولات زيادي دربخش هاي مختلف بويژه در كاهش ضايعات نان و ارتقاي كيفيت آن رخ داده است.به گزارش خبرنگار ايرنا و براساس گفت و گو هاي انجام شده با مردم و نانوايان سطح شهر گنبدكاووس، كيفيت نان پس از اجراي قانون هدفمند كردن، بويژه در نانوايي هاي دولتي به صورت نسبي بهبود يافته است ضمن اينكه درنانوايي هاي'آزادپز' اين شهرستان، كيفيت نان همچون گذشته از برتري نسبي نسبت به نانوايي هاي دولتي برخوردار مي باشد.
لازم به توضيح است درحال حاضر با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، عنوان نانوايي آزادپز و دولتي حذف شده است و هر دو نوع نانوايي با آرد و قيمت يكسان نان پخت مي كنند و به كار بردن اين دو عنوان در گزارش صرفا به دليل رايج بودن اين دو واژه دربين مردم ذكر شده است.
با اين حال اگرچه بسياري از شهروندان گنبدي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، رضايت خود را از بهبود نسبي كيفيت نان بويژه در نانوايي هاي دولتي ابراز داشتند اما آن را تا رسيدن به نقطه مطلوب كافي ندانستند.
يك شهروند گنبدي دراين خصوص، گفت: بسياري از نانوايي هاي دولتي از چند دهه پيش تاكنون به دليل استفاده از آرد يارانه اي، توجه چنداني به كيفيت نان تحويلي به مردم نداشته و صرفا اقدام به پخت نان بي كيفيت و بعضا براي مصارف دامي مي كردند.
'محمدرضا ناصري' افزود: با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و حذف يارانه ي آرد، به مرور شاهد افزايش كيفيت نان در نانوايان دولتي هستيم كه البته تارسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد و از همه مهمتر، اين طرح سبب كاهش چشمگير ضايعات نان شده است.
وي گفت: درشرايط فعلي تمايل شهروندان گنبدي براي خريد نان از نانوايي هاي آزادپز گذشته به دليل كيفيت نسبتا بهتر آنان نسبت به نانوايي هاي دولتي بيشتر است.
اگرچه با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، رقابت شديدي بين اين دو دسته از نانوايي ها در پخت نان با كيفيت و جذب بيشتر مشتري ايجاد شده است اما فعلا نانوايي هاي آزادپر گنبدكاووس با سابقه چند ساله خود، گوي سبقت را از رقيب دولتي با سابقه چند 10 ساله خود ربوده اند.
اما دلايل اين برتري چيست؟ درپاسخ به اين سوال، بسياري از شهروندان تنها كيفيت خوب، سفيدي و ماندگاري نان را دليل اصلي گرايش خود براي خريد نان از نانوايي هاي آزادپز اعلام كردند و اينكه صاحبان اين نانوايي ها به اصول و قواعد آماده شدن خمير براي پخت نان بيشتر توجه مي كنند كه اين نكته توسط يكي ازصاحبان نانوايي هاي آزادپز گنبدكاووس نيز بيان شد.
اما برخي صاحبان نانوايي هاي دولتي گنبدكاووس نيز دلايل گرايش بيشتر مردم به خريد از نانوايي هاي آزادپر معتقدند كه اين نانوايي ها از آرد سفيدتري كه پيش از اين خريداري و در انبارهاي خود ذخيره كرده و يا آرد مصرفي خود را مستقيما از كارخانه هاي آرد منطقه كه از كيفيت خوبي برخودار است، خريد مي كنند.
'عباس نيستاني' يكي از نانوايان دولتي شهر گنبدكاووس و از بازرسين اتحاديه خبازان اين شهرستان دراين خصوص، گفت: آرد تحويلي به نانوايي هاي دولتي غالبا از چند كارخانه آرد منطقه و استان گلستان كه بعضا از لحاظ كيفيت جايگاه خوبي ندارد، تامين مي شود مثلا آرد يكي ازكارخانه هاي نزديك گرگان كه از كيفيت خوبي برخوردار نيست از مسافت 80 كيلومتري حمل و به نانوايان دولتي اين شهر اجبارا تحويل مي شود درحالي كه كيفيت آرد كارخانه هاي اين منطقه به مراتب بهتر از آرد اين كارخانه است.
وي افزود: متوليان تامين آرد گنبدكاووس درپاسخ به اعتراض نانوايان نسبت به آرد اين كارخانه تنها مي گويند: بايد اين آرد را هم پخت كني و جزو سهميه شما مي باشد اين در حالي است كه به دليل فاصله زياد كارخانه ارد گرگان با گنبدكاووس هزينه حمل آن به صاحبان نانوايي ها تحميل مي شود.
به گفته وي، كيفيت آرد از عوامل مهم در كيفيت پخت نان به شمار مي آيد و دراين خصوص بسياري از نانوايي هاي آزاد پز، آزادي عمل بيشتري نسبت به انتخاب آرد خود دارند.
'ذالفقار عرب نژاد' ازديگر صاحبان نانوايي دولتي گنبدكاووس كه بيش از نيم قرن درامر پخت نان فعاليت دارد، معتقد است: دليل گرايش بيشتر مردم به خريد نان از نانوايي هاي آزادپز در پخت نان با استفاده از آرد سفيد طي چندسال گذشته بوده است كه توانسته مردم را به سمت خود جذب نمايند.
وي افزود: به رغم اينكه نان بسياري از نانوايي هاي دولتي از كيفيت نان نانوايي هاي آزادپز نيز بهتر است اما مردم به دليل ذهنيتي كه از نان نانوايي هاي آزادپز با آرد سفيد دارند، بيشتر تمايل به خريد از اين نانوايي ها دارند.
وي ضمن اعلام حمايت خود و هم صنفانش از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، نسبت به يكسان شدن قيمت نان در دو نوع نانوايي آزادپز و دولتي ابراز گله مندي كرد و گفت: اين اقدام مسوولان دركنار ذهنيت مردم نسبت به كيفيت نان اين دو نوع نانوايي سبب شده تا مقدار پخت نانوايي هاي دولتي تا نصف كاهش يابد و با مشكلات عديده اي از جمله دستمزد كارگران و نيز كارگران مازاد و همچنين مخارج زندگي مواجه شوند.
عرب نژاد ادعا كرد : وزير محترم بازرگاني نيز قبلا وعده داده بود كه قيمت نان در اين دو نوع نانوايي حداقل 20 درصد تفاوت قيمت خواهند داشت و يا اينكه نانوايان در انتخاب آرد مورد نياز خود، آزاد باشند، هنوز اين وعده ها عملي نشده است كه ضروري است اين موضوع پيگيري و هرچه سريعتر اجرايي شود تا از وارد شدن خسارات بيشتر به نانوايي هاي دولتي جلوگيري شود.
'سيدعلي عليزاده' صاحب يكي از نانوايي هاي آزادپز گنبدكاووس نيز دراين خصوص عقيده دارد كه نانوايي هاي آزادپز نيز درحال حاضر از همان نوع آردي كه به نانوايي هاي دولتي داده مي شود، استفاده مي كنند.
وي با اين حال اظهار داشت: براي افزايش كيفيت نان از آرد سفيد نيز دركنار آردهاي تحويلي به صورت مخلوط استفاده مي كند ضمن اينكه درتهيه خمير، نكات فني را كاملا رعايت مي كند.
با اين حال و از زمان آغاز قانون هدفمندكردن يارانه ها، نانوايي هاي دولتي گنبدكاووس تلاش زيادي براي ارتقاي كيفيت نان تحويلي به مشتري انجام مي دهند و بعضا نيز شيوه هايي را كه غالبا درنانوايي هاي آزادپز مرسوم است، از جمله 'استفاده از روغن و كنجد درپخت نان' و بعضا با پايين آوردن قيمت نان ازقيمت مصوب و نظاير آن انجام مي دهند اما همچنان رغبت و گرايش مردم به نان نانوايي هاي آزادپز بيشتر از نوع دولتي آن است.
صاحبان نانوايي هاي دولتي گنبدكاووس همچنين عامل ديگري را كه سبب ركود بازار خود در مقايسه با نانوايي هاي آزادپز مي دانند، صدور مجوزهاي بي رويه نانوايي هاي آزادپز و فعاليت غيرقانوني بسياري از اين نانوايي ها مي دانند.
'محمدعلي مرادي' مالك نانوايي دولتي دراين خصوص مي گويد: متاسفانه درصدور مجوز نانوايي هاي آزادپز ازسوي فرمانداري هيچ نيازسنجي باتوجه به جمعيت شهرستان نشده و اين امر سبب شد تا بسياري از افراد بدون داشتن تجربه و مهارت لازم موافقت اوليه راه اندازي اين نوع نانوايي ها را دريافت كنند.
وي افزود: در زمان صدور اين مجوزها، در ابتدا، تعداد كمي از افراد جواز كسب دريافت كرده و نسبت به راه اندازي نانوايي خود اقدام كردند اما با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و يكسان شدن قيمت آرد و نان، تمامي افرادي كه موافقت اوليه براي راه اندازي نانوايي آزادپز دريافت كرده بودند، بدون دريافت جواز كسب، مبادرت به راه اندازي نانوايي نمودند.
مرادي مدعي شد: تعداد اين قبيل نانوايي هاي بدون جواز كسب حدود 80 مورد مي باشد كه دراين بين برخي از افراد بدون تجربه كافي پروانه كسب دريافت كردند، ضمن اينكه حدود 50 واحد نيز با جواز كسب در حال فعاليت مي باشند.
'محمدتقي ايوري' ديگر مالك نانوايي دولتي گنبدكاووس نيز معتقد است: براي رقابت سالم بين نانوايي هاي دولتي و آزادپز بايد سيستم دو نرخي بودن نان همچون سابق اجرا شود تا مردم در انتخاب نان خود آزاد بوده و از طرفي نيز از بروز خسارات بيشتر به نانوايي هاي دولتي بويژه دربحث كاهش پخت و مشكل كارگران مازاد جلوگيري شود.
وي افزود: راه حل دوم دراين خصوص اختصاص سهميه به نانوايي هاي آزادپز همچون نانوايي هاي دولتي است تا ضمن نظارت برعملكرد آنان از پخت هاي غيرمجاز توسط اين نانوايي ها نيز جلوگيري شود.
اما اين سخن نانوايان دولتي خوشايند نانوايي هاي آزادپز نيست و آنان معتقدند كه درفضاي رقابتي نبايد نانوايي را محدود به سهميه كرد و نانوايي ها تا زماني كه مشتري دارند بايد حق پخت نان را داشته باشند.
'سيدعلي عليزاده' از صاحبان نانوايي هاي آزادپز گنبدكاووس همچنين دراين خصوص گفت: درشرايط فعلي قادر به پخت 25 كيسه آرد در روز هستم كه از چند روز پيش اين سهميه را به 15 كيسه كاهش دادند كه با بحث رقابتي بودن مغايرت دارد.
وي افزود: محدود كردن نانوايي هاي آزادپز سبب مي شود تا بسياري از اين نانوايي ها، آرد مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه نمايند و به مشتريان خود خدمات بدهند.
همچنين به گفته شهروندان گنبدي براي ارتقاي كيفيت نان و رسيدن به نقطه مطلوب در هر دو نوع نانوايي بايد ضمن دادن آرد مرغوب به اين نانوايي ها، آموزش هاي لازم نيز به كارگران و صاحبان آنان براي پخت بهتر نان داده شود.
'سيروس آبادي' ريس اداره غله و سيلوي گنبدكاووس نيز به دليل ممنوعيت از انجام مصاحبه، تنها به اين مطلب اشاره كرد و گفت: كه تمامي مشكلات و مسائلي كه نانوايي ها اعم از آزاد و دولتي اين شهرستان مطرح كرده اند درحال بررسي بوده و تاپايان سال رفع خواهد شد.
هم اكنون در شهرستان 290 هزار نفري گنبدكاووس درشرق استان گلستان حدود 235 واحد نانوايي دولتي و 120 واحد نانوايي آزادپر مشغول فعاليت مي باشند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1316.html )