عنوان خبر:شرکتهای مدیریت صادرات پل ارتباطی تولید کنندگان و بازرگانان می باشند.
شنبه 25 ارديبهشت 1389 - 16:59:46


شرکتهای مدیریت صادرات پل ارتباطی تولید کنندگان و بازرگانان می باشند. این مطلب را نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان بیان داشت وی در نشستی که با حضور هیات رییسه اتاق بازرگانی گلستان برگزار گردید خواستار تلاش و کوشش مضاعف برای بالا بردن سطح کمی و کیفی تجارت خارجی استان شد.ایشان با بیان اهمیت صادرات غیر نفتی استان ، همدلی و مشارکت سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی را عاملی موثر در پیشبرد توسعه تجارت خارجی استان دانسته و با تاکید برامر آموزش برای بازرگانان، ایجاد شرکت مدیریت صادرات را بسیار لازم و ضروری خواندو آن را پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و بازرگانان دانست،در ادامه درویش علی حسن زاده سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی نیز با بیان اهمیت حفظ بازارهای هدف، خواستار تلاش و همکاری برای کشف بازار کشورهای جدید هدف شد و اطلاع رسانی به موقع ، صحیح و ایجاد فضای مناسب را از عوامل موثر در امرتوسعه صادرات غیر نفتی استان دانست.در پایان از عوامل ودست اندر کاران شرکت کننده و موثر در اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی تشکلهای کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد و لوح تقدیری به رسم یادبود به آنها اهدا گردید.

منبع : روابط عمومی سازمان بازرگانی استان گلستاناین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-137.html )