عنوان خبر:هشدار درباره فرسایشی شدن انقلاب مردم مصر
پنجشنبه 14 بهمن 1389 - 22:46:07


سخنگوی جبهه نجات مصر خواستارمنتقل شدن اعتراضات از میدان التحریر درقاهره به اطراف مقر سران رژیم حسنی مبارک بویژه کاخ ریاست جمهوری شد ودرباره فرسایشی کردن انقلاب مردم مصر با محدود کردن آن دراماکنی معین هشدار داد.به گزارش رجانيوز، " احمد صابر" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: مصری ها برای روز نجات (انقلاب) از سالهای مدیدی تلاش کرده بودند و طی این سال ها در داخل و خارج کشور از رژیم مبارک رنج بردند ، پس تجمع کردن در میدان التحریر مساله ای اساسی و نقطه حرکت است ولی نمی توان امور را تنها از آن به سرانجامی رساند بلکه باید انقلاب به همه مصر منتقل شود و انقلابیون با خروج از میدان التحریر به قصر العروبه به عنوان نماد دولت مبارک حرکت کنند.

وی افزود: حرکت به سوی کاخ العروبه (کاخ ریاست جمهوری)، جهان را در برابر این واقعیت قرار می دهد که مردم به سمت سقوط نظام درحال حرکتند ولی تجمع میلیونها نفر درمیدان التحریر به معنای دوربودن از مرکز دولت است.

سخنگوی جبهه نجات مصر ازهمه گروههای سیاسی مصری خواست تا به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند و درباره فرسایشی کردن مردم در میدان التحریر با توجه به تلاشهای نظام مبارک برای سرکوب کردن انقلاب هوشیار باشند.

صابر، بر لزوم قراردادن ارتش درجایگاه شایسته خود تاکید کرد و گفت: با توجه به سکوت ارتش درقبال حمله به تظاهرات کنندگان، موضع ارتش بی طرفانه نیست بلکه از باندهای داخلی جانبداری می کند.

وی از فرماندهان میدانی ارتش خواست تا از مردم در برابر جنایتکارانی که آنها را مورد حمله قرار می دهند، حمایت کنند.

سخنگوی جبهه نجات مصر با بیان اینکه "تاریخ مواضع همه کسانی که دست به خیانت علیه ملت مصر می زنند را ثبت می کند"، تصریح کرد:با خروج مبارک از مصر، همه اقدامات سرکوبگرانه علیه ملت به پایان می رسد، بنا براین باید قبل از مذاکرات و گفت وگوها او از کشور خارج شود.

صابر، وزارت کشور مصر را وزارت جنایتکاران و مزدوران توصیف کرد و گفت که وزارتخانه های دیگر نیز کارکنان خود را به شبه نظامیان علیه تظاهرات کنندگان تبدیل کرده اند و این امر نهایت فساد یک نظام را می رساند.

وی خاطرنشان کرد: دوره ریاست جمهوری مبارک بدترین دوره درتاریخ قدیم و جدید مصر است ولی این دوره برای همیشه به پایان رسیده و مردم مصر ثابت کرده اند که اگر از حکومتی خشمگین شوند، دیگر هیچ کسی را یارای مقاومت در برابر آنها نیست.


این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1437.html )