عنوان خبر:تكميلي8/رهبر معظم انقلاب اسلامي: كشور ما اسلامي است و به اين اسلامي بودن افتخار مي كنيم
جمعه 15 بهمن 1389 - 14:48:11


رهبر معظم انقلاب اسلامي با تشريح برخي اشتباه هاي غرب در زمينه به عقب نشاندن انقلاب اسلامي ايران از اصول خود در طول سال هاي پس از انقلاب تاكيد كردند كه جمهوري اسلامي تسليم اين هوچي گري ها نشد چرا كه كشور ما اسلامي است و به اين اسلامي بودن افتخار مي كنيم.حضرت آيت الله خامنه اي در ادامه خطبه هاي نمازجمعه تهران فرمودند: قانون اساسي جمهوري اسلامي نشان مي دهد كه مي توان حكومتي داشت كه متجدد، پيشرفته و امروزي و در عين حال، كاملا ديني باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند: كارنامه اين موفقيت هاي سياسي، علمي، اقتصادي و نظامي ايران اگر به دست مسلمانان برسد، مي بينند كه اين امر امكان دارد و اتفاق افتاده، بنابراين، آن ها نيز مي توانند اين نحوه نظام سازي را در پيش چشم داشته باشند.
ايشان با بيان اينكه نمي توان جلوي وقوع سلسله انقلاب ها را گرفت، افزودند: امروز اين اتفاق افتاده است، البته 30 سال است كه اين مطلب تدريجا، آرام آرام در ذهن ملت ها جاي مي گيرد، رشد مي كند، پخته مي شود تا امروز به اين صورت در شمال آفريقا و مناطق ديگر بروز مي كند.
حضرت آيت الله خامنه اي ادامه دادند: خود غربي ها اشتباه هاي سياسي زيادي داشته اند و اين اشتباه ها به ايران اسلامي كمك كرد، به عنوان نمونه در قضيه هسته اي، اشتباه كردند، به طوري كه اين موضوع را بزرگ و بر روي آن جنجال كردند كه ايران بايد از قضيه هسته اي عقب نشيني كند.
رهبر انقلاب در تبيين ابعاد اين اشتباه غرب توضيح دادند كه دو چيز براي مردم دنيا در اين هفت سال روشن شد، يكي اينكه ايران اسلامي در قضيه هسته اي به پيشرفت هاي غير قابل انتظاري دست يافت و ديگر اينكه، ايران با همه اين فشارها ايستاده و عقب نشيني نمي كند.
ايشان فرمودند: اكنون همه دنيا مي دانند كه آمريكا، اروپا، دستياران و دنباله روهاي آن ها با همه فشارهايي كه آوردند، نتوانستند بر جمهوري اسلامي فائق آيند.
رهبر انقلاب با يادآوري جنجال غرب در تحريم بنزين ايران افزودند: ما وارد كننده بنزين هستيم، جنجال و هياهو كردند و تحليلگران آن ها پيش بيني كردند كه با قطع واردات بنزين به ايران، بحران به وجود مي آيد.
ايشان ادامه دادند: اما همين مساله موجب شد كه مسوولان به فكر توليد بيشتر بنزين افتادند و بر اساس گزارشي كه به من دادند تا 22 بهمن كشور به بطور كامل از واردات بنزين بي نياز مي شود و حتي بعد از آن مي توانيم بنزين را صادر كنيم.
رهبر انقلاب فرمودند: در تحريم سلاح ها در دوران جنگ نيز همين اتفاق افتاد، در زمينه جريان موازي و افراطي اسلامي در همسايگي ما نيز كه براي تنه زدن به جمهوري اسلامي، بوجود آمد همينطور شد و آفتي به جانشان افتاد كه اكنون نمي توانند جلوي آن را بگيرند و علاجش كنند.
ايشان با يادآوري ناكامي غرب در ايجاد اختلاف هاي مذهبي و فتنه 88 تاكيد كردند: برخي با اين فتنه در حق ملت جفا كردند اما مردم ايران بر آن ها فائق آمدند.
رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند: حماسه 9 دي و 22 بهمن سال گذشته به معناي حقيقي كلمه از ايام الله بود. به خواست خدا، اين دل ها وسط صحنه آمدند و ملت ايران عظمت خود را نشان دادند. دشمنان هركاري مي كنند، به ضررشان تمام مي شود و اين واقعيت دنيا است.
مقام معظم رهبري در بخش ديگري از بيانات خود يادآور شدند: در هر پديده اي اگر بخواهيم اهميت و ميزان موفقيت آن موفقيت آن را تشخيص دهيم، بايد ببينيم آن پديده چقدر توانسته الگوي پديده هاي ديگر در دنيا باشد و چقدر در اين راه استقامت به خرج داده و ثبات داشته است؟
حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند: انقلاب ها هم همين طور هستند اگر انقلابي بخواهد الگو واقع شود، بايد خصوصياتي داشته باشد كه مهمترين آن ثبات و استقامت است، به طوري كه اگر اينگونه باشد، آن انقلاب الگو است وگرنه همچون برقي است كه مي زند و خاموش مي شود.
ايشان تاكيد كردند: انقلاب ما توانسته الهام بخش و الگو باشد و اين بر اساس استقامت و پايداري و ايستادگي بر پايه اصولي است كه امام راحل تبيين فرمودند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه انقلاب ما اسلامي و مبتني بر اسلام است، افزودند: برخي از همان ابتداي انقلاب با جنجال و هياهو گفتند اسلامي بودن يك نوع عقب گرد و نشان از ارتجاعي بودن است.
ايشان ادامه دادند: عده اي هم اين صداها را در كشور پخش كردند، كتاب نوشتند، مقاله منتشر و شايعه سازي كردند تا جمهوري اسلامي را از پايبندي به اسلام عقب بنشانند اما جمهوري اسلامي ايران تسليم اين هوچي گري ها نشد، چرا كه كشور ما اسلامي است و افتخار مي كنيم كه اسلامي هستيم.

ادامه دارد...

ايرنااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1471.html )