عنوان خبر:انعقاد 470 هزار هكتار قرارداد كشت گندم در گلستان
چهارشنبه 20 بهمن 1389 - 22:47:30


مسئول دفتر گندم مديريت زراعت جهاد كشاورزي گلستان گفت:
تاكنون در سطح بيش از 470 هزار هكتار قرارداد كشت گندم با بيش از 60 هزار كشاورز منعقد شده است.مهندس 'شيرزاد مكاري باجگيران' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: قرارداد 60 هزار و 734 كشاورز در 468 هزار و 748 هكتار زمين كشاورزي صورت گرفته كه در مقايسه با سال گذشته در زمينه تعداد كشاورزان 9 درصد رشد داشته ايم.
به گفته وي،‌ همچنين در زمينه سطح زير كشت نيز 6/3 درصد به سطح هكتارها افزوده شده است.
وي تصريح كرد: سطح كشت شده گندم استان 390 هزار و 692 هكتار است كه به تفكيك گندم آبي و ديم به ترتيب 157 هزار و 845 هكتار و 232 هزار و 847 هكتار است.
وي ادامه داد: اين ميزان در مجموع در مقايسه با سال گذشته 2/1 درصد رشد داشته است.
مكاري باجگيران افزود: سطح سبز شده گندم استان تاكنون 225 هزار و 376 هكتار است كه از اين ميزان 114 هزار و 640 هكتار مربوط به گندم آبي و 110 هزار و 736 هكتار گندم ديم است.
مسئول دفتر گندم مديريت زراعت جهاد كشاورزي گلستان گفت: در مجموع در قياس با مدت مشابه سال گذشته 9/61 درصد تاخير در سبز اتفاق افتاده است.
وي علت اين امر را شرايط نامناسب اقليمي پاييز سال جاري اعلام كرد و يادآور شد: اين شرايط نامناسب در 40 سال گذشته بي سابقه بوده و بارندگي پاييز امسال در مقايسه با دوره آماري حدود 70 درصد كاهش داشته است.
به گفته مكاري باجگيران، متوسط درجه حرارت در زمان مذكور در ايستگاه هاي مختلف هواشناسي استان بين 1 تا 5 درجه در مقايسه با ميانگين بلندمدت افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: در واقع كاهش شديد بارندگي از يك سو و افزايش درجه حرارت از سوي ديگر كه تبخير سطحي رطوبت خاك را افزايش داده، موجب تاخير در كاشت،‌ تاخير در سبز محصول و نيز سبز غير يكنواخت در سطح مزارع شده است.
وي خاطرنشان كرد: همچنين كاهش قابل توجه درجه حرارت در ماه هاي دي و بهمن در مقايسه با بلندمدت نيز تاخير در سبز محصول را تشديد كرده است.
مكاري باجگيران گفت: مجموع شرايط به وجود آمده باعث شده كه خسارت به توليد محصولات پاييزه اجتناب ناپذير گردد و كاهش توليد در مقايسه با ميانگين بلندمدت، دور از انتظار نباشد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1626.html )