عنوان خبر:فرزندان شهدا از مزاياي برابر با جانبازان 50 درصد بهره مي برند
پنجشنبه 21 بهمن 1389 - 16:44:21


مديركل اشتغال و كارآفريني سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور گفت:
از سال آينده، با توجه به برنامه پنجم توسعه كشور، فرزندان شهيد از مزاياي برابر با جانبازان بالاي 50 درصد بهره مند خواهند شد.'علي حيدر شيرآوند' چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين آئين نامه براساس يكي از بندهاي ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه (بند الف) فرزندان شهدا در زمينه استفاده از مزاياي برابر با جانبازان بالاي 50 درصد است، اما شرايط 'حق پرستاري، وضعيت خودرو، معافيت مالياتي كامل و عدم حضور در محل كار' را ندارند.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه پنجم توسعه براي اشتغال فرزندان شهدا و ايثارگران برنامه ريزي بر اساس مصوبه شوراي عالي كشور شده كه سالانه شش هزار فرصت شغلي براي فرزندان ايثارگران در كشور ايجاد شود.
به گفته وي، در طول برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1395 هر سال 30 هزار فرصت شغلي براي فرزندان شهدا، جانبازان، ايثارگران فراهم مي شود كه سهم سالانه فرزندان جانبازان و ايثارگران شش هزار شغل سالانه است.
وي تصريح كرد: براساس بند 'و' ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 70 درصد براي استخدام از داشتن شرايط سني معاف هستند و از بدو ورود آنان، وضعيت استخدامي آنان به صورت رسمي قطعي خواهد بود و ما ديگر نگراني در زمينه نيروهاي شركتي، پيماني و قراردادي نداريم.
وي ادامه داد: براساس بند الف همين قانون از ابتداي سال 1390 فرزندان شهدا، از معافيت ماليات حقوق، بيمه درمان و دوران بازنشستگي برخوردار مي شوند.
مديركل اشتغال و كارآفريني سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور افزود: در زمينه كارآفريني كه يكي از برنامه هاي اين معاونت و سازمان است، از هر پنج فرصت شغلي كه توسط ايثارگران ايجاد مي شود، تنها يك فرصت را خودشان استفاده مي كنند و چهار فرصت ديگر را در اختيار غير ايثارگر قرار مي دهند كه اين همان ادامه مساله ايثارگري و از خود گذشتگي و يادآور دوران دفاع مقدس است.
به گفته شيرآوند، اين كار باعث مي شود تا عرصه براي حضور ساير افراد كشور در چرخه اقتصاد، رشد و توسعه كشور فراهم شود تا كشور بتواند به اهداف و برنامه هاي خود در سند 20ساله چشم انداز توسعه برسد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1657.html )