عنوان خبر:لزوم زيبايي براي يك شهر اسلامي
يكشنبه 24 بهمن 1389 - 22:09:27


نماينده ولي فقيه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت:
داشتن زيبايي در يك شهر اسلامي لازم است و زيبايي يكي از معيارهاي ديني ماست.به گزارش ايرنا، آيت اله 'سيدكاظم نورمفيدي' روز يكشنبه در ديدار با شهردار و معاونين شهرداري گرگان افزود:‌ دنياي غرب تا حدودي منظم است، اما زيبا نيست و روابط بين انسانها خيلي خشك است و در روابط خانوادگي، دوستي و صميمت مشاهده نميِ شود.
به گفته وي، اسلام اين روابط را زيبا مي خواهد كه بر اساس آن، اخلاق و روابط محبت آميز بين انسانها باشد، شايد امروز دنياي غرب با قانون توانسته باشد چيزهايي را به وجود آورد اما زيبايي ندارد.
وي در ادامه خطاب به شهردار و معاونين، تصريح كرد:‌ شهر اسلامي شهري است كه نظم، نظافت و زيبايي به عنوان چند اصل در آن وجود داشته باشد.
نماينده ولي فقيه در گلستان ادامه داد:‌ شهر اسلامي، شهري است كه از اول داراي نظم و برنامه ريزي باشد و طرح شهرسازي كه انجام مي شود بايد آن چنان دقيق و حساب شده باشد كه پيش بيني هاي ممكن كه در آينده اتفاق مي افتد، بايد در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: عمل صالح شما اين است كه هر چه مي توانيد شهر را زيبا كنيد و نظافت هم از معيارهاي ديني است و بنابر اين يك شهر اسلامي بايد اين سه خصوصيت را داشته باشد.
وي خطاب به شهردار‌ گفت: به نظر من عمل صالح اجتماعي يك شهردار اين است كه اين سه اصل را به عنوان هدف در فكرش داشته باشد و بايد در برنامه ها و كارهايي كه براي شهر انجام مي دهد آنها را اجرا كند.
وي از شهردار خواست در صورت امكان ورودي و خروجي شهر را زيبا كند تا كسي وارد شهر مي شود با سرسبزي در معابر رو به رو شود.
نورمفيدي افزود:‌ در شهر كم بودن پارك را احساس مي كنيم كه بايد به آن رسيدگي شود.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1762.html )