عنوان خبر:انتشار كتاب فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ ويژه سرداران شهيد گلستان
دوشنبه 25 بهمن 1389 - 23:40:44


معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران گلستان گفت:
كتاب دوجلدي فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ ويژه فرماندهان وسرداران شهيد استان گلستان منتشر شد.به گزارش ايرنا 'محمدعلي طالع زاري' صبح روز دوشنبه اظهارداشت: اين كتاب از سوي معاونت پژوهش وارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران گلستان و براساس مستندات پرونده فرماندهان استان نوشته شده است.
وي اضافه كرد: اين فرهنگنامه در برگيرنده زندگي نامه اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و جهادي و تبيين انديشه ها و آثار اين شهدا مي باشد كه براساس سرگذشت پژوهي و منابع موجود در بنياد شهيد و امور ايثارگران نظير بانك اطلاعاتي شاهد، پرونده كارگزيني و پرونده هاي فرهنگي به نگارش در آمده است.
طالع زاري ادامه داد: هدف از اين طرح ارائه مجموعه اي منسجم و علمي از سيره عملي زندگي و جهادي سرداران شهيد دفاع مقدس مي باشد.
در اين طرح زندگي فرماندهاني كه سمتي بالاتر از معاون گردان داشته اند به نگارش درآمده و زندگي نامه مستند آنها حداكثر در 10 صفحه براساس اطلاعات موجود مطرح شده است.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1789.html )