عنوان خبر:جلوگیری از کشت محصولات پرمصرف در گلستان
دوشنبه 25 بهمن 1389 - 23:45:17


مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت:
باتوجه به شرایط خشکی، کاهش میزان بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب دهی چشمه ها، رودخانه ها و میزان ذخیره آب در سدهای مخزنی، افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی استان در طی سال جاری زراعی از کشت محصولات با نیاز آبی بالا خودداری شود.حسین محمدی افزود : به منظور کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از واردشدن صدمه و خسارت به مزارع محصولات زراعی بهاره و تابستانه سالجاری انجام اقدامات ذیل ضروری است.


وی اظهار داشت: از کشت محصولات با نیاز آبی بالا، علی الخصوص برنج در اراضی غیرنسق و با استفاده از منابع آبهای زیرزمینی اکیدا خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: ترجیحا از منابع آبهای زیرزمینی مانند چاه ها و قنوات جهت کشت محصولات با نیاز آبی پایین مانند سورگوم، لوبیا، ذرت، پنبه ، سویا، آفتابگردان و ... استفاده شود.

محمدی گفت: از آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع خودداری و برای تهیه بستر بذر از دیسک های سنگین، گاوآهن قلمی و خاک ورزهای مرکب استفاده کنند.


مدیرزراعت جهادکشاورزی گلستان از کشاورزان خواست نسبت به بیمه نمودن محصولات کشاورزی اقدام شود.

وی افزود: سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آب و مشورت کارشناسان و ناظران مزارع کشت کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از هدرفت آب در حین انتقال از لوله های آبرسانی و دریچه دار و همچنین دارندگان سیستم های آبیاری تحت فشار از این سیستم ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هدررفت آب از آبیاری مزارع در زمان اوج گرمای روز خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد : باید کشاورزان عزیز توجه داشته باشند از آتش زدن بقایای گیاهی محصولات کشاورزی خودداری کنند و سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آبی مطمئنه برنامه ریزی کنند.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.

مهراین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-1805.html )