عنوان خبر:مديركل كار گلستان: كارآفريني عامل رونق اقتصادي است
يكشنبه 16 خرداد 1389 - 20:52:27


رحمت‌الله نوروزي امروز درگرگان در آستانه برگزاري جشنواره كارآفريني در گلستان اظهار داشت: كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار، امروزه داراي نقش كليدي است.وي تصريح كرد: در يك اقتصاد پويا؛ ايده‌ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغيير هستند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي‌آورد از اين رو در يك گستره وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد اعم از مصرف كنندگان، توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.
دبير پنجمين جشنواره ملي كارآفرينان برتر گلستان گفت: آنچه در اين رابطه اهميت دارد اين است كه با وجود اهميت روزافزون اين پديده و نقش فرآيند آن در اقتصاد جهاني كمتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود.
نوروزي افزود: وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش ما را نيازمند يافتن زمينه‌هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي‌كند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهكارهاي مناسب براي آموزش، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و كارآفرين بيشتر مي‌شود.
وي ادامه داد: در اين رابطه بايد از منابع موجود و تجربيات حاصله در سطح كارشناسي ارشد و دكتري به صورت پروژه تحقيقاتي يا پايان نامه يا هرگونه تحقيق ديگري به طور خاص و در سطح مشخصي استفاده كرد.
مديركل كار و امور اجتماعي گلستان گفت: يقينا مقوله مهم كارآفريني عامل ايجاد رونق اقتصادي، افزايش ثروت و توزيع درآمد در جامعه و توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني موضوعي فرا دستگاهي است.
نوروزي افزود: به منظور دستيابي به آثار ارزشمند اين مهم، اداره كل كار و امور اجتماعي استان گلستان پنجمين جشنواره كارآفرينان برتر استان را در 24 خرداد سال همت مضاعف و كار مضاعف برگزار مي‌كند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-181.html )