عنوان خبر:حكومت ديني از مهمترين مقدمات جهاني شدن است
شنبه 7 اسفند 1389 - 19:01:49


مديركل امور بين الملل نهاد رياست جمهوري در گرگان گفت:
جهاني شدن در دنيا مقدماتي مي خواهد كه ما آن را در ايران داريم و مهمترين مقدمات در اين زمينه،برخورداري از حكومت ديني است.'محمدرضا فرقاني' روز شنبه در جلسه شوراي عمومي مشاوران جوان استان گلستان اظهارداشت: وجه تمايز نظام سياسي ما با ساير نظامهاي دنيا داشتن ولايت فقيه است.
وي اضافه كرد: بي جهت نيست كه امروز تمام نظام هاي استكباري، ولايت فقيه را هدف گرفته اند تا با ضربه وارد كردن به عمود خيمه نظام به اهداف شوم خود برسند.
فرقاني ادامه داد: بحث مديريت مشترك جهاني براي اولين بار توسط رييس جمهوري در اجلاس سازمان ملل مطرح شد و دهه جاري به عنوان دهه مديريت مشترك جهاني پيشنهاد شد كه كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي مفصلي در اين زمينه صورت مي پذيرد.
مدير كل امور بين الملل نهاد رياست جمهوري تصريح كرد: در مديريت مشترك جهاني دو مفهوم وجود دارد كه يكي جهاني شدن و ديگري جهاني سازي مي باشد.
فرقاني ادامه داد: جهاني شدن پروسه اي است كه خارج از اراده ملتها و دولتها انجام خواهد شد اما جهاني سازي اصطلاحي است كه كشورهاي قدرتمند بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مطرح كردند و به دنبال طرح عصر جديدي از سلطه مي باشند.
وي اظهارداشت: آنچه كه ما بر آن اصرار داريم جهاني شدن است و بايد براساس باورهاي ديني اين تفكر صورت پذيرد.
فرقاني افزود: پيشنهاد رييس جمهوري در اين جهت است كه عوامل موثر در اين پروسه ها به خوبي شناسايي و تجزيه و تحليل شود تا با شناسايي نقاط ضعف و قدرت آن به سوي جهاني شدن پيش برويم.
به گفته مديركل امور بين الملل نهاد رياست جمهوري، ما امروز در جهان بيش از هر زماني تاثيرگذار هستيم و آنچه در كشورهاي عربي در حال وقوع است از مباني انقلاب اسلامي ما الگو مي گيرد.

ايرنااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2196.html )