عنوان خبر:ضرورت همكاري همه دستگاهها جهت مقابله با آتش سوزي هاي احتمالی
شنبه 7 اسفند 1389 - 22:46:55


استاندارگلستان در جمع مسوولان استان ،بر وظيفه مندي و همكاري همه دستگاههاي متولي جهت مقابله با آتش سوزي هاي احتمالي تأكيدكرد.مهندس 'جواد قناعت' روزشنبه در اين زمينه اظهارداشت: اداره كل منابع طبيعي و سازمان حفاظت از محيط زيست استان موظفند تا ابتداي پاييز سال 90 تمهيدات لازم جهت مواجهه با بروز آتش سوزي هاي احتمالي در سالهاي آينده را اتخاذ كنند.
وي تصريح كرد: شناسايي و تدارك محل هاي آبگيري و حوضچه هاي ذخيره آب براي بالگردها ، شناسايي و آماده سازي محل هاي مناسبي جهت فرود بالگرد در جنگلها و احداث جاده هاي دسترسي براي مناطق صعب العبور بايد تا سال آينده انجام شود.
پاييز سالجاري جنگلهاي استان گلستان بارها مواجه با اتش سوزي شد كه متاسفانه دهها
هكتاز از ان از بين رفت.
قناعت افزود: اين دو دستگاه موظفند از طريق برگزاري جلسات متعدد ، تعامل و ارتباط خوبي با روستاييان مناطقي كه درحاشيه جنگلها قرار دارند برقرار تا بتوانند از ظرفيت پايگاه مقاومت بسيج روستاها و نيروهاي مردمي آن به نحو مطلوب استفاده كنند.
رييس ستاد مديريت بحران گلستان همچنين به بررسي نقاط قوت و ضعف استان در آتش سوزي اخير جنگلهاي استان پرداخت و افزود : صداسيماي مركز استان ، نشريات و خبرگزاريهاي استاني و سراسري همراهي خوبي با استانداري و استان داشتند كه قابل تقدير است.
وي با بيان اينكه براساس گزارش ايستگاههاي هواشناسي پاييز 89 با حدود 35 ميليمتر بارندگي ،خشك ترين پاييز در طول 38 سال گذشته بوده است ،گفت: دستگاههاي اجرايي بايد براي سال آينده تلاش بيشتري كرده و اقدامات پيشگيرانه را انجام دهند.
قناعت تصريح كرد: مديران بايد طرح هاي مدون را براي سالهاي آينده پيش بيني كنند تا در زمان مواجهه با بحران اقدامات از قبل تعريف شده باشد.
وي ياداور شد: انسجام و همبستگي بين دستگاهها ، نيروهاي سپاه ،بسيج ارتش نيروهاي مردمي به كارگيري امداد هوايي ، همكاري استانهاي همجوار به ويژه خراسان شمالي از نقاط قوت در آتش سوزي جنگلهاي استان بود.
استاندار گلستان تعامل و همدلي دستگاههاي اجرايي در اطفاء حريق را بسيار خوب ارزيابي كرد.
قناعت با بيان اينكه دستگاههاي استاني موظف به پيگيري موضوعات و آمادگي كامل هستند تأكيد كرد: وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول در آتش سوزي جنگل هاي گلستان وعده هاي خود را فراموش نكنند.
يادآور مي شود ؛ استاندار گلستان در ديدار با تعدادي از مسئولين كشوري كه در زمان بروز آتش سوزي از استان بازديد كرده بودند ، احداث پايگاه امداد جنگلي استانهاي شمالي به مركزيت استان گلستان را خواستار شد كه همه آنها قول مساعدت و همكاري دادند.
در زمان آتش سوزي هاي جنگلهاي استان گلستان در آبان و آذرماه 89 ، دكتر سلاجقه رئيس سازمان جنگلهاي كشور و هيئت همراه ، شيشه گر ، قائم مقام سازمان مديريت بحران كشور و اكبرپور ، معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور ، دكتر منتظري ، معاون مناطق مرطوب و نيمه مرطوب شمال كشور سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري و سرهنگ ايرواني ، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور وباقري ، رييس سازمان مديريت بحران كشور با استاندار گلستان ديدار و از جنگلهاي استان بازديد كرده بودند.
در اين خصوص باقري ، رييس سازمان مديريت بحران كشور در جلسه مديريت بحران استان از تهيه طرح ساخت پرنده هاي اطفاي حريق بدون سرنشين خبر داده و گفته بود: اين طرح از سوي دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهيه شده است.
به گفته وي اين طرح در استانهاي شمالي كشور بويژه از سوي استان گلستان اجرا مي شود.


ايرنااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2218.html )