عنوان خبر:6400 طرح تحقیقاتی کشاورزی در کشور در دست اجراست
يكشنبه 8 اسفند 1389 - 20:40:36


معاون تحقیقات سازمان تحقیقات،آمورش و ترویج کشاورزی کشور گفت:
تعداد شش هزار و 493 پروژه تحقیقاتی در این سازمان در دست اجراست.محمدعلی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد طرح، 880 پروژه جدید و ما بقی طرحها و پروژه های سالهای قبل این سازمان است.

وی اظهار داشت:  این طرحها و پروژه های تحقیقاتی در ابعاد و محصولات مختلف  اعم از زراعی ،باغی، دام، شیلات، مرتع و جنگل و در زمینه هایی چون اصلاح نژاد، مدیریت کاشت، داشت و برداشت، عمل آوری محصولات، مهندسی کشاورزی است.
وی ادامه داد: در سال جاری سازمان 50 دستاورد جدید مانند معرفی 18 رقم جدید و در زمینه هایی چون بایوتکنولوژی، انتشار یافته های علمی در قالب نشریات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی داشته است و امیدواریم معرفی ارقام جدید در سازمان به 24 رقم برسد.
وی در ادامه با اشاره به اعتبارات سازمان تحقیقات، آمورش و ترویج کشاورزی کشور گفت: سازمان با حدود 200میلیارد تومان کل اعتبارات در کشور اداره می شود که نیمی از این مبلغ بصورت مستقیم در فعالیتهای تحقیقاتی بازگشت داده می شود.
کمالی گفت: این مبلغ بجز آثار اقتصادی  یافته ها و تحقیقات است و گاهی با معرفی یک رقم جدید افزایش تولید یا افزایش درآمد دهها برابر هزینه کرد ارزش افزوده می آورد.
کمالی اظهار داشت: کماکان روی ایجاد ارقام جدید مقاوم به خشکی و با تولید بالاتر و مقاوم به آفات کار خواهد شد.
وی افزود: بهره وری مناسب از اب با توجه به حشکی و افزایش بهره وری، بهبود بهره وری در محصولات ئامی و زراعی، معرفی گونه های جدید در شیلات که بصورت پرورشی کار شود و بیوتکنیک از مهمترین برنامه های سازمان است.
معاون تحقیقات سازمان تحقیقات، آمورش و ترویج کشاورزی کشور در ادامه به نیازهای این سازمان اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی در کشور جایگاه ویژه ای دارد و تنوعی که در این بخش است ایجاب می کند که تحقیقات گسترش یابد و تقویت شود، که تقوثت ایستگاههای تحقیقاتی را می طلبد.
وی تصریح کرد: تقویت ایستگاههای تحقیقاتی از دیگر برنامه هاست و باید از جنبه های مختلفی چون نیروی متخصص و محقق و مجهز کردن ایستگاهها بطوریکه ایستگاهها چندمنظوره شوند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2235.html )