عنوان خبر:خروج 300 هزار واحد دامي از جنگل هاي استان گلستان
دوشنبه 9 اسفند 1389 - 21:59:05


مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان از خروج حدود 300 هزار واحد دامي از جنگل هاي استان از سال 71 تاكنون خبر داد.'حميد سلامتي' روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در آغاز طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل هاي استان در سال 71، در عرصه هاي جنگلي استان 588 هزار واحد دامي وجود داشت كه تا به حال حدود 300 هزار واحد دامي از اين عرصه ها خارج شده است.
وي افزود: با اجراي اين طرح 250 هزار هكتار از جنگل هاي استان از دام آزاد شده است اما هنوز دام در برخي از عرصه هاي جنگلي استان وجود دارد كه بايد در برنامه پنجم توسعه از اين عرصه ها خارج شود.
سلامتي ادامه داد: علاوه بر اين، 23 روستاي كمتر از 50 خانوار و محاط در عرصه هاي جنگلي استان با حدود 600 خانوار به حاشيه جنگل منتقل و ساماندهي شدند.
وي اظهار داشت: ساكنين اين روستاها در يكصد واحد مسكوني روستاي ينقاغ، نوده خاندوز و ساير روستاهاي استان ساماندهي شده اند.
سلامتي ادامه داد: علاوه بر خروج دام، بالغ بر سه هزار و 811 هكتار از مستثنيات مردم در داخل جنگل نيز تاكنون خريداري شده و توسعه جنگل را به دنبال داشته است.
وي متذكر شد: در صورت تخصيص اعتبار لازم، باقيمانده دام هاي موجود در عرصه هاي جنگلي خارج خواهند شد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2268.html )