عنوان خبر:مدیریت جامع آبخیزداری در گلستان اجرا می شود
دوشنبه 9 اسفند 1389 - 21:59:53


معاون آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت:
مدیریت جامع آبخیزداری برای نخستین با در کشور در گلستان اجرا می شود.



ابوطالب قزل در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مدیریت جامع در ایران مبحثی بکر است که برای اولین بار در حوزه چلچای به وسعت 30 هزار هکتار و بصورت پایلوت در گلستان انجام می شود.

وی اظهار داشت: هدف از مدیریت جامع اعمال بهره برداری مناسب از حوزه های آبخیز است.
قزل ادامه داد: حوزه های آبخیز سالم که تخریب نشده اند به عنوان یک منبع تولید آب و مواد غذایی به شمار می روند و همچنین می توانند یک محیط گردشگری نیز باشند.
این مسئول منابع طبیعی بیان داشت: طرح تبدیل اراضی زراعی شیبدار به باغات را در دستور کار داریم که اگر در این حوزه اعمال شود فرسایش به حداقل می رسد.
وی تاکید کرد: این درحالیست که هیچگاه فرسایش خاک به صفر نمی رسد.
گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.



این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2272.html )