عنوان خبر:میزان بارندگی در گلستان 70 درصد کاهش یافت
دوشنبه 9 اسفند 1389 - 22:01:51


مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت:
در مقایسه با دوره آماری سال های گذشته نسبت به امسال، حدود 70 درصد از میزان بارندگی استان کاسته شده است.حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این امر بر فرآیند کشب محصولات مختلف اثر گذاشته است و مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.

وی گفت: سطح قرارداد کشت باقلای استان با کشاورزان بالغ بر هزار و 100 هکتار است و ولی سطح کشت شده 1629 هکتار برآورد شده است.

محمدی اظهار داشت: هرچند باتوجه به شرایط متغیر آب و هوایی در استان ، پیش بینی تولید هر ساله با مشکلاتی مواجه بوده است علیرغم آنکه توصیه و تاکید ما در سال زراعی جاری تهیه بستر مطلوب کاشت و رعایت تاریخ کشت مناسب بوده است اما افت شدید ریزش های جوی ، پراکنش و مقدار آن همچنین کاهش رطوبت نسبی هوا و نوسانات اختلاف دمای روز و شب در اکثر مزارع کشاورزان خصوصاً آندسته از مزارعی که به منابع آبی مطمئن دسترسی ندارند را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است .


محمدی بیان داشت: مشکلات ایجاد شده در مزارع باقلای استان عبارتند از، تهیه نامطلوب بستر کاشت بویژه ایجاد کلوخه درمزرعه  است.
مدیرزراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: کاهش کشت ردیفی و افزایش کشت دستپاش بدلیل آماده نبودن زمین و استفاده از حداکثر زمان موجود، بدسبزی و عدم سبز شدن اکثر مزارع، به گل نشستن اکثر مزارع باقلای زودکاشت بویژه در اراضی نسق در اثر تنش های دمایی از دیگر مشکلات است.
وی اظهار داشت: رقابت شدید علف های هرز با محصول رقیب، افزایش برخی سوسک ها و حشرات خاکزی و همچنین عدم تلقیح بسیاری از مزارع به گل رفته در اثر افت شدید دما در روزهای اخیر از موارد مهم مشکلات کشت باقلای استان در سالجاری است.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2287.html )