عنوان خبر:شناسايی 1700 کارگاه جدید در گرگان
دوشنبه 9 اسفند 1389 - 22:01:59


مدیر کل تامین اجتماعی گلستان گفت:
درطرح پلاکبرداری از کارگاههای گرگان تعداد یک هزار و 700 کارگاه شناسایی شد.به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی تامین اجتماعی گرگان افزود: نتیجه اولیه آن شناخته تعداد 373 کارگر بدون پوشش بیمه ای بود.

وی با بیان اینکه در سه ماه اخیر میزان بیمه شدگان سه درصد افزایش یافته است خاطرنشان کرد: مقدار وصولی از محل پرداخت حق بیمه بیش از 10 درصد رشد داشته است و این لزوم شناخت منابع بیمه ای را بیش از پیش آشکارتر می کند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: اکنون هرکدام ازشهروندان می توانند بدون داشتن هیچ محدودیتی با ارزانترین نرخ بیمه تحت پوشش یکی از انواع  بیمه های تامین اجتماعی قرارگیرند و خانواده بزرگ تامین اجتماعی روزبه روز درحال گسترش است و همگی باید این فرصت را تبدیل به نقطه قوت کنیم تا شاهد گسترش این بیمه در بین کلیه آحاد جامعه در استان گلستان باشیم.

وی تاکید کرد: اگرامروز از برخی شاخصهای توسعه تامین اجتماعی عقب تر هستیم، این بعلت نبود بیمه پرداز نیست بلکه نوع مدیریت و الگوی ذهنی و رفتاری مدیران ، کارکنان و کارشناسان است.
وی ادامه داد: کلید هر توسعه و تقویت زیرساختهای آن در ذهن و ذهنیت نیروی انسانی هرسازمانی نهفته است و برای پیشرفت و رشد بیشتر همگی باید بتوانیم فعل توانستن را صرف کنیم چراکه می توان با توجه به اصول یادشده هرغیرممکنی را ممکن ساخت.
امیری با بیان اینکه استان گلستان دارای استعداد بالائی جهت برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است گفت: درحال حاضر دست کم 30 درصد از منابع توسعه بیمه تامین اجتماعی در گلستان بصورت نهفته و ناشناخته باقی مانده است.
وی اظهار داشت: شناخت منابع همراه با پایبندی به اصل مشتری مداری و پاسخگوئی، تغییرالگوی رفتاری و ذهنی و کشف چرائی و چگونگی مسائل و مشکلات پیش روی صندوق تامین اجتماعی نقش محوری در توسعه و دست یابی به اهداف تعریف شده دارند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2289.html )