عنوان خبر:كلينيك تخصصي ورزش و سلامتي دانشگاه آزاد اسلامي علي‌آبادكتول
سه شنبه 10 اسفند 1389 - 22:31:01


در راستاي اجرايي شدن سند راهبردي پژوهش و ايجاد منابع نو ، اولين قرارداد كلينيك تخصصي ورزش و سلامتي دانشگاه آزاد اسلامي علي‌آبادكتول منعقد شد.رئيس كلينيك ورزش و سلامتي راه‌اندازي اين مركز تخصصي را نقطه عطفي در راستاي ترويج فرهنگ پيشگيري و ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه اعلام كرد و گفت: اين مركز بر اساس سند راهبردي پژوهش در اولين اقدام رسمي خود، قرارداد همكاري با اداره آموزش و پرورش شهرستان به مبلغ 440 ميليون ريال را منعقد كرده است.
رضايي شيرازي ضمن تشريح امكانات و تجهيزات موجود در كلينيك ورزش و سلامتي، پژوهش محوري و تصميم‌گيري براساس يافته‌هاي علمي را عامل توسعه و گسترش علم و دانش برشمرد و ابراز اميدواري كرد براساس برنامه‌هاي پيش‌بيني شده تا سال 1390 شاهد گام‌هاي موثري در امر پژوهش و تحقيق خواهيم بود.
گفتني است اين كلينيك در آذرماه 1389 در راستاي ايجاد منابع نو و و بالابردن كيفيت زندگي شهروندان راه‌اندازي و تمام امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز در دو مرحله خريداري شد.

فارساین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2306.html )