عنوان خبر:شورایاران حلقه سرگردان در چرخه مدیریت شهری گرگان
چهارشنبه 11 اسفند 1389 - 23:27:44


دو سال از فعالیت شورایان محلات در شهر گرگان گذشت و بررسی کارشناسان نشان می دهد که نگاه به شورایاران به عنوان نمایندگان محلات، کارآمد، موثر و جدی نبوده است و این شورایاران اسیر مشکلات فراوان بوده و سرگردان در چرخه مدیریتی شهری هستند.به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اکنون 127 شورایار در 60 محله گرگان فعالیت دارند و هیچ یک از این شورایاران مکانی ثابتی برای فعالیت شان ندارند.

عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: به یاد بیاوریم روزهایی که از طریق کمیسیون فرهنگی یکی از جلوه های موثر مشارکت را به اجرا گذاشتیم و شهروندان برای آنکه بتوانند نقش تعیین کننده ای برای چاره جویی مشکلات محلی از خود در گوشه و کنار شهر داشته باشند با حضور چشم گیری به  پای صندوق های رای آمدند و خواهان  یاری رساندن به  منتخبان خود در شورای شهر شدند.

قاسم حاجی محمدی افزود: افرادی که تلاش شد با برخورداری از تجربه و دانش آنها  وجود شان حس تعلق بیشتری رابه محله های شهر ببخشد و شورایارانی شوند با خدمت موثر زیرا آنان آمدند که بازوانی قدرتمند برای اعضای شورای اسلامی شهر گرگان شوند.
وی اظهار داشت: از زمان انتخابات شورایاران دو سال سپری شد و این نمایندگان محلات حکمشان برای فعالیت  به مدت دو سال دیگر همانند اعضای شورای به یمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمدید شد.

وی تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که بیاییم با یکدیگر رو راست باشیم و بپرسیم حاصل فعالیت شورای اسلامی شهر گرگان طی دوسال  برای 127  شورایار در 60 محله  گرگان چه بوده است و  چه فعالیت درخور توجه ای برای شورایاران انجام دادیم.
حاجی محمدی عنوان کرد: نمایندگان ما در محلات تا چه اندازه ارتباط موثر از رفت و آمدهای خود در شورا و شهرداری بدست آورده اند و شورایاران گرگان چگونه و بر اساس چه برنامه ای وظایف خود را برای رضایت مردم صورت داده اند؟ و چه تغییرات کمی و کیفی از پی حضور شوراباران در محلات حاصل شده است؟ موفقیت های شورایاران چه بوده است و چه محدودیتهایی سبب مانع فعالیت آنها شده است؟
عضو شورای شهر گرگان اظهار داشت: هیچیک از شورایاران محله مکانی ثابت برای فعالیت خود و مراجعه شهروندان در ساعات خاص ندارند و با این شرایط چگونه می توانند این افراد،  شهروندان را به مسائل شهر علاقمند سازند وقتی که از ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز خود محروم هستند!؟
وی یادآور شد: چه برنامه آموزشی مدون و هدفمندی را برای افزایش مهارتهای شورایاران در انجام بهتر فعالیتشان به اجراگذاشته ایم؟ و باید پرسید آیا برگزاری یک دوره آموزشی فشرده برای کسب دانش شورایاران کافی بوده است.
حاجی محمدی گفت: شورایاران اشتیاق زیادی برای کسب دانستنی های مختلف دارند اما هیچ کار علمی، آموزشی موثر برای آنها نداشتیم و برگزاری دوره آموزش مهارتهای خانواده برای شورایاران که با استقبال آنان صورت گرفت نیز بهتر بود تا بطور مستمر انجام شود.
این عضو شورای شهر گرگان افزود: باید بپذیریم که نگاه ما به نمایندگان شورای شهر در محلات گرگان، نگاه جدی، کارآمد و موثری نبوده است و ارتباط ما با شورایاران فقط اختصاص به حضور در برخی مساجد آن هم به صورت مقطعی صورت گرفته است.
وی پرسید: آیا بهتر نبود برنامه ریزیهای لازم جهت حضور مستمر در مساجد با مردم در محلات تدوین می کردیم.
قاسم حاجی محمدی اظهار داشت: شورایاران چه زمان توانسته اند در تصمیم گیریهای شهری مشارکت داشته باشند و آیا مگر قرار نیست مسائل شهری در گوشه و کنار محلات توسط این نمایندگان رفع و رجوع شود پس چرا از حضورشان در برنامه های شهری استقبال نمی کنیم؟!
وی عنوان کرد: گفته می شود در یک سال اخیر 250 نامه از شورایاران در شورای اسلامی شهر گرگان به ثبت رسیده است و این ثبت نامه ها متاسفانه امری متداول و معمولی شده است اما چه حاصلی از درخواست های آنان بدست آمده است؟
عضو شورای شهر گرگان گفت: قبول کنیم با چنین وضعیتی هم وقت خود را هدر داده ایم و هم زمان شورایاران را  تلف ساخته ایم.
وی تاکید کرد: می توانیم در وقت باقیمانده بهتر، مناسبتر و موثرتر عمل کنیم. ما چاره نداریم جز تدبیر به خرج دادن برای ادامه فعالیت باقیمانده شورایاران در محلات،  برای این موضوع لازم است به مواردی توجه جدی و عملی داشته باشیم.
حاجی محمدی پیشنهاد کرد: تعیین ردیف مشخص در بودجه شهرداری برای چگونگی فعالیت شورایاران، آموزش مدون، هدفمند و موثر در زمینه های مختلف شهری برای شورایان لازم است.
وی گفت: استفاده از نظرات و پیشنهادات شورایاران در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شورا و شهرداری نیاز بوده و لازم است شورایاران یک ستاد مرکزی در شورای شهر داشته باشند تا رئیس آن ستاد، امور شورایاران را برای برنامه ریزی بدست گیرد.
عضو شورای شهر گرگان افزود: انتخاب شورایاری نمونه با توجه به وقت، دلسوزی، تعهد و میزان اثر گذاری سازنده که تاکنون فراموش شده، برای سالهای آتی صورت گیرد، ضروری است این امر مهم برای ایجاد انگیزه و نشان دادن متفاوت عمل کردن افراد شورایار، انجام شود.


وی واگذاری اختیارات لازم به مسئول پیگیری امور شورایاران را لازم دانست و گفت: فراموش نکنیم و به یاد داشته باشیم که توانمند سازی شورایاران یکی از نشانه های موفقیت شورای یک شهر است پس به سادگی و باری به هر جهت از مسئله شورایاران عبور نکنیم.
کارشناسان معتقدند برای بهبود زندگی شهری مشارکت شهروندان حرف نخست را می زند پس از طریق شورایاران می توانیم شاهد حضور گسترده مردم برای ساماندهی گره ها در شهر باشیم.
این درحالیست که شورایاران به کمک شورای شهر می تواند نقشی موثر را برای دو سال باقیمانده خود در محلات ایفا کند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2370.html )