عنوان خبر:560 هکتار از مزارع مدرن گلستان نوسازی شد
چهارشنبه 11 اسفند 1389 - 23:27:56


مدیرآب و خاک جهادکشاورزی گلستان گفت:
در بخش تجهیز و نوسازی اراضی مدرن در سالجاری حدود 560 هکتار عملیات اجرایی آن شروع شد.به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد زمان عرب عامری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست این مدیریت افزود: برای اجرای این طرح 750 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در قسمت تجهیز و نوسازی اراضی سنتی نیز 24 کیلومتر عملیات اجرایی صورت گرفته که حدود 666 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در زمین هایی که دارای پستی و بلندی های ناهمگون هستند و دارای وجود شیب های غیریکنواخت و مشکلات ماندابی و شورابی اراضی را دارند عملیات اجرای آن پس از مطالعه براساس نقشه اجرایی و مشخصات پروژه انجام می شود.


عرب عامری افزود: تجهیز و نوسازی اراضی به مجموعه عملیات زیربنایی گفته می شود که در داخل واحدها و قطعات زمین های زراعی اجرا می شود.
وی اظهار داشت: این عملیات شامل،احداث و مرمت جاده های دسترسی به مزارع،اجرای شبکه های آبیاری در داخل قطعات زراعی، اجرای شبکه های زهکشی در اراضی کشاورزی و تسطیح علمی و مهندسی اراضی کشاورزی است.
گلستان 650 هزار هکتار مزارع دار