عنوان خبر:ارائه 15 پروژه تحقیقاتی در آبفار گلستان
پنجشنبه 12 اسفند 1389 - 22:43:03


رئیس گروه تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان گفت:
در سالجاری بیش از 15 پروژه تحقیقاتی در این شرکت ارائه شد.به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عاشور محمد مرگانپور صبح پنجشنبه در نشست این شرکت افزود: در راستای ساماندهی وهمکاری های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف از جمله برگزاری نشست های علمی مشترک، برگزاری سمینار، کارگاه و نمایشگاه های مشترک تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک علمی، اجرای برنامه های آموزشی مشترک، پیشنهاد و اجرای طرح های مشترک تحقیقاتی و اجرایی، همکاری دو جانبه در راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرتبط با موضوعات و ماموریت های کاری مربوطه و در صورت لزوم بهره گیری از مشارکت سایر دستگاه ها و یا کشور های توانمند و صاحب فناوری اقدام به انعقاد تفاهم نامه های همکاری دو جانبه تحقیقاتی کرده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری  این تفاهم نامه ها فی ما بین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان و جهاد دانشگاهی واحد گلستان ، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه پژوهشی شور بوم آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و دانشگاه تربیت مدرس به امضاء رسیده است.

مرگانپور متذکر شد: در سال جاری بیش از 15 پروپزال از محققان دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ارائه گردیده که نتیجه آن انعقاد موافقتنامه های مختلف طرح های کاربردی بشرح ذیل بوده است.

وی اظهار داشت: بررسی جایگزینی توربین در محل فشارشکن ها جهت تامین برق مورد نیاز، ارزیابی وافزایش کارائی در بخش انرژی و کاهش هزینه ها در طرح های آبرسانی مجتمع روستایی با اولویت چاه های آب شرب، بررسی امکان سنجی استفاده از فناوری های نوین گراول پکینگ پیش ساخته و سیستم دور متغیر در چاه های آب شرب، تاثیرات عوامل محیطی و فعالیت مزارع پرورش ماهی روی جمعیت ماکروبنتوز رودخانه زرین گل (در قالب حمایت از پایان نامه دانشجویی تحصیلات تکمیلی )، بررسی کارایی رشد  acidithiobacillu  ferroosxidans وgollionella  feruginea  روی دو محیط کشت k 9و mss  (در قالب حمایت از پایان نامه دانشجوی تحصیلات تکمیلی) از جمله آن اسیت.

وی گفت: برسی تطبیقی تاثیر طرح تکریم ارباب رجوع بر رضایت مشتیان در بخش خصوصی و دولتی استان گلستان، مطالعه موردی  شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و مطالعه حذف آهن از آب زیرزمینی به روش نانوفیلتراسیون از دیگر موارد بوده است.
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2388.html )