عنوان خبر:حوزه هاي علميه از محورهاي رشد جامعه اهل سنت
پنجشنبه 12 اسفند 1389 - 22:46:01


معاون آموزشي مركز بزرگ اسلامي شمال كشور، گفت:
حوزه هاي علميه و مراكز ديني از مهمترين محورهاي رشد و توسعه اجتماعي در مناطق اهل سنت نشين گلستان محسوب مي شود.به گزارش ايرنا، 'محمد بروجردي' روز پنجشنبه در جمع مديران مدارس علوم ديني اهل سنت گلستان با اشاره وجود جمعيت 37 درصدي اهل سنت در اين استان، اظهار داشت: اين ظرفيت عظيم متاثر بر فرهنگ و آداب قومي خود بوده و نيازمند آماده سازي چشم اندازي براي آينده خويش مي باشد.
وي با بيان نقش و جايگاه ويژه حوزه هاي علميه در زندگي مردم از گذشته تا امروز گفت: در عصر كنوني، دسترسي آسان به اطلاعات سبب تغييرات زيادي در سطح آگاهي جوامع شده كه تفاوتها، تغيير دانش و افكار مردم و در نتيجه افزايش سطح مطالبات آنان را به دنبال داشته است.
بروجردي، بروز جابجايي پاره اي حسن و قبح ها در جامعه را نوعي چالش در مباني ديني ذكر كرد و افزود: بايد بينش و استراتژي دانش علما و حوزه هاي علميه به گونه اي باشد كه براحتي پاسخگوي وضعيت ها و مسائل روز بوده و هرگز دچار عوام زدگي نشوند.
معاون آموزشي مركز بزرگ اسلامي شمال كشور، همچنين گفت: با توجه به نبود ساختار درست در بيشتر مدارس ديني بايد زمينه اي براي تربيت و آماده سازي طلبه ها فراهم و جبهه و ساختار مشخصي تعيين گردد.
وي تصريح كرد: مهمترين وظيفه حوزه ها تربيت افرادي است كه پاسخگوي نيازهاي مردم در چارچوب دين مبين اسلام باشند و مدرسين تنها به تدريس ساده علوم و طلاب تنها به يادگيري دروس بسنده نكنند.
بروجردي، دستيابي به موفقيت را مستلزم داشتن يك ساختار درست و پيروي از آن دانست و اظهار داشت: رفع مشكلات امتحانات پايان سطح طلاب از طريق استانداردسازي برنامه هاي درسي امكان پذير است و اين موضوع نه تنها به معناي تغيير دروس و يا دخالت در تفكر حوزه ها نيست، بلكه به معناي هماهنگي برنامه ريزي درسي و جلوگيري از پراكندگي دروس است.
وي تاكيد كرد: استراتژي نظام جمهوري اسلامي استقلال حوزه هاي علميه است و با برنامه ريزي درسي استاندارد مي توان برنامه آموزشي درستي تدوين نمود كه در نهايت تعالي و هويت بخشي را در پي دارد.
معاون آموزشي مركز بزرگ اسلامي شمال كشور، همچنين گفت: با تغيير در ساخت و سازهاي مدارس، به روز بودن دانش و بالا بردن سطح آگاهي مديران مي توان گام هاي موثري را در راستاي بهبود وضعيت مدارس و حوزه هاي علوم ديني استان برداشت.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2424.html )