عنوان خبر:گزارش تصویری يادمان شهدای محله مسجد موسی بن جعفر (ع)
پنجشنبه 19 اسفند 1389 - 23:20:47


يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول
يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول

يادمان شهدای محله موسی بن جعفر ع - علی آباد كتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2690.html )