عنوان خبر:اجرای 7 طرح پژوهشی در آب منطقه ای گلستان
شنبه 21 اسفند 1389 - 23:24:08


مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت و دبیر کمیته تحقیقات آب منطقه‌ای گلستان گفت:
در سال 89 تعداد 35 پیشنهاد پژوهشی از عناوین اولویت‌های تحقیقاتی این شرکت دریافت و هفت طرح اجرایی شد.به گزارش خبرنگار پيام گلستان سید محمدلی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: این پیشنهادات در جلسات متعدد کمیته‌های تخصصی و فرعی زیرمجموعه کمیته تحقیقات مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گفت که از این تعداد هفت طرح پیشنهادی منجر به انعقاد قرارداد پژوهشی شد.

وی اظهار داشت: این قراردادها با پژوهشگران استانی و خارج از استانی با اعتباری بالغ بر 650 میلیون ریال‌ منعقد شده است که از این تعداد سه پروژه تحقیقاتی در راستای همکاری در حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی منعقد شده است.
دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش آب منطقه‌ای گلستان یادآور شد: این طرح‌های پژوهشی در حول محورهای توسعه و افزایش بهره وری در ابعاد مختلف انجام می‌شود.
وی با اشاره به قراردادهای پژوهشی منعقد شده شرکت در پنج ساله اخیر تصریح کرد: طی پنج ساله اخیر در کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه‌ای گلستان تعداد 24 قرارداد پژوهشی کاربردی منعقد شده است.
مصطفوی با بیان اینکه تحقیقات باید مبنای فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های مدیران باشد، تصریح کرد: این امر موجب می‌شود تا روند برنامه ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، علمی‌تر شود.
مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان با بیان اینکه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای گلستان از فعال‌ترین کمیته‌های کشوری است، خاطر نشان کرد: این شرکت تاکنون موفق به اخذ رتبه اول تحقیقات در بین شرکت های جدیدالتاسیس و رتبه چهارم در بین تمامی شرکت‌های آب منطقه ای شده است.

به گفته وی، تمامی نتایج تحقیقات کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای بر روی سایت این شرکت قرار دارد و پژوهشگران با مراجعه به این سایت می‌توانند از نتایج آن بهره‌مند شوند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2729.html )