عنوان خبر:رحيم پور ازغدي:برخي مي خواهند انقلابي را که ثمره 300هزارشهيد است پس بگيرند
پنجشنبه 17 دي 1388 - 20:47:10


حسن رحيم پور ازغدي عضو شوراي انقلاب فرهنگي گفت: براي اصول انقلاب اسلامي ، بيش از 300 هزار شهيد ، جانباز و مفقودالاثر داده شده است اما برخي مي خواهند اين انقلاب را پس بگيرند.

ازغدي چهارشنبه شب در مراسم بزرگداشت شهداي دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع) با بيان سه نما و صحنه از زندگي شهيد "غفوري شعرباف" مربوط به دوره هاي "انقلاب"، "درگيري با ضدانقلاب "و "جنگ تحميلي" خاطرنشان کرد: اين قبيل شهدا بهترين الگوي نسل جديد هستند ولي الان نسل کنوني فقط عکس آنها را مي بيند و مي گويد چه کنيم که آنها شهيد شدند.
ازغدي تاکيد کرد: اصولي که به اين شهدا الهام مي داد بايد شفاف و تازه باشد و نبايد بوي کهنگي بگيرد و مبهم و تفسيرپذير گردد و لذا ما بايد از آن اصول حفاظت کنيم.

وي اظهار داشت: به هر انقلابي، دو راه پيشنهاد مي شود.جمهوري فضيلت و جمهوري لذت و جمهوري فضيلت هزينه هاي زيادي دارد که شهادت 3 هزار دانشجو بخشي از اين هزينه است.

ازغدي اضافه کرد: انقلاب در هر دهه بايد اصولش شفاف باشد و انقلابيون چکاب شوند. هر وقت ما جرات بروز شعارها را داشته باشيم، با مخالفاني رو به رو مي شويم که اين سنت تاريخ است. در جمهوري فضيلت هيچ وقت شرايط عادي نمي شود.

عضو شوراي انقلاب فرهنگي گفت: مفهوم ذکر، پادزهر غفلت است ، همانطور که ذکر معنوي باعث جلوگيري از غفلت مي شود، ذکر ايدئولوژيک هم باعث بازخواني اصول مي شود.

ازغدي در بيان ويژگيهاي جريان جمهوري لذت گفت: ممکن است از نمادهاي انقلاب استفاده شود. اشخاص مهم نيستند ولي خط، همان است که از اول هم مقابل امام ايستاد، جرياني که مي خواهد ارزشها را لذت طلبانه به رنگ حاکمان جهان در بياورد.

وي خطاب به انقلابيون گفت: شما نبردي در پيش داريد که خاکريز دوست و دشمن مشخص نيست، کار آن موقع آسان تر بود، به عقيده جريان دنياگرايانه، انقلاب متغيري است تابع اميال انقلابيون، در مقابل، تفکري است که انقلاب را اصولي مي داند که انقلابيون بايد فداي انقلاب شوند نه برعکس.

"در تمايلات انقلابي، منافع من، غايت انقلاب نيست. اصول انقلاب گنگ نيست. اما در جريان انقلابيوني که انقلاب را فدا مي کنند، هيچ ضابطه ارزشي وجود ندارد و در منطق آنها ، همه گزينه ها رفتني است الا کسب قدرت و ثروت و ديگر هيچ.

به نظر اين دنياگرايان، همه قدرتها و ثروتها به هر ترتيب مشروع است و علت اصلي چنين تفکري اين است که ارزشها براي آنان نسبي، غيرثابت، ذوقي، ساختگي و غيرمعيار هستند.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: در دهه قبل، از امام و شهدا فقط عکس امام و شهدا مانده بود و زمانيکه اسم شهدا را در جلسه اي آوردم، نصف جمعيت مرا "هو" کردند.

ازغدي افزود: در آن دوره ارزشها غيرعلمي خوانده شدند، اقتصاد سکولار، حقوق بشر لذت مدار وکشورهاي توسعه يافته آمريکا و انگليس الگوي اين تفکر است و عده اي به سمت "دبي کردن" ايران رفتند و مناسک انقلابي و شرعي به عنوان نمک سفره مطرح شد.

"جمهوري لذت درحال تئوريزه بود و بسياري از آنها فرار کردند که اين پيروزي است و بقيه هم انشاء الله مي روند. در اين ديدگاه همه مفاهيم غيرخرافات مثل جهاد و شهادت غيرتوسعه اي است."

عضو شوراي انقلاب فرهنگي استدلال کرد: در اين فرهنگ، هر چه من مي خواهم خوب، علمي و اسم مستعارش سکولار است و فقط علمي که محورش دنياست علم است و علمي که فراتر از دنياست جزو معلومات نيست و جزو موهومات است.

ازغدي خاطرنشان کرد: ليبراليسم خط مقدم سرمايه داري است که در آن، دين مساله اي فردي و سليقه اي است اما بر اساس تفکرات اسلامي امام خميني (ره) ، ما آزادي منهاي اسلام را نمي خواهيم و هيچ چيز بدون اسلام را هم نمي خواهيم.

وي گفت: توتاليتر و حکومت مطلقه فردي با ولايت مطلقه فقيه متفاوت است. همان امام ، اين ولايت فقيه را مشروط به ضوابط اسلام و شرع مطرح کرد که يکي (از آن ضوابط) ، رعايت حقوق مردم است.

"امام گفت ولي فقيه اگر نگاه به نامحرم کند، از ولايت ساقط است. کسي که خود را نفي مطلق کرده مي بايد زاهد و فداکار باشد. اين فرد اگر ولايت داشته باشد بايد مشروط به ضوابط باشد‌، پس اين حکومت، مشروطه است و نه مطلقه به معناي استبدادي. شرايط هيچ نظامي در مورد حاکم، به اين سختي نيست و نظارت هم بر او هست. البته وي مطلق اختيارات را دارد که مي تواند براي مصلحت مردم قانون را به تاخير بيندازد."

اين استاد دانشگاه افزود: اين در حالي است که "جان لاک" پدر ليبرال، ولايت مطلقه را هم تحت عنوان "اختيار ويژه" آورده است. او اختيار ويژه را شرط حکومت و شرط دولت مدرن مي داند و در اختيار ويژه، منافع مادي مي تواند فراقانوني باشد.

منبع : رجانيوزاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-28.html )