عنوان خبر:تدوین 40 برنامه در مرکز اسلامی شمال
پنجشنبه 26 اسفند 1389 - 22:37:03


رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال به برنامه های سال 90 این مرکز اشاره کرد، گفت:
برای سال 90 نزدیک به 40 برنامه در این مرکز تدوین شد که جنبه آموزشی و فرهنگی دارد.به گزارش خبرنگار پيام گلستان حجت الاسلام ابوالفضل عامری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این برنامه ها به مرور اعلام و در جامعه اهل سنت اجرایی می شود و در حال حاضر مراحل تصویب را می گذراند.

وی در ادامه تصریح کرد: حداقل فایده این نشستها اینست که اگر در استان گرایشاتی و لو محدود داشته باشیم، با طرح چنین مباحثی حداقل می تواند آگاهی بخش باشد و وهابیت را که خواستگاه آن عربستان است را معین می کنیم.

وی افزود: در کارهای دینی و فرهنگی و اجتماعی نباید حتما به مصادیقی برسیم تا آن را آموزش بدهیم، اگر تفکر گرایش یا فرقه ای در طول تاریخ بوجود آمده یا امروز شکل گرفته، وظیفه داریم اطلاع رسانی کنیم و به مردم شناخت بدهیم.

وهابیت سازمان یافته در گلستان وجود ندارد

وی ادامه داد: در استان گلستان ادعاهایی می شود که قابل قبول نیست، وهابیت سازمان یافته و تشکیلاتی و یا حرفه ای در استان گلستان نیست، اما شاید تفکرات وهابیت گری، سلفی گری و جماعت تبلیغ وجود داشته باشد که آن را نفی نمی کنیم ولی وهابیت تشکیلاتی و سازمان یافته نداریم.
وی تاکید کرد: گروه یا افرادی ممکن است وجود داشته باشد، بنابراین باید مواظبت کنیم و این کارگاهها نیز به همین خاطر برگزار می شود.
حجت الاسلام عامری، با بیان اینکه آینده را نمی توان پیش بینی کرد گفت: اگر چنین گرایشاتی وجود داشته باشد با بینش و تفکر وهابیتی در عربستان مختلف است،آنها در اصل دین مشکل دارند و از اهل سنت هم به حساب نمی آیند.
وی با اشاره به فرقه بهاییت گفت:این فرقه بصورت آشکار و علنی و در استان هم بصورت پراکنده فعالیت دارند، اما وهابیت جایگاه واقعی ندارد، اگر چه گرایشاتی وجود داشته باشد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2920.html )