عنوان خبر:وزارت نيروامسال147هزارميلياردريال براي طرحهاي عمراني هزينه مي كند
سه شنبه 16 فروردين 1390 - 23:36:21


وزير نيرو گفت:‌
امسال حدود 147 هزار ميليارد ريال از منابع مختلف براي توسعه و كارهاي عمراني وزارت نيرو در كشور پيش بيني شده است.
به گزارش خبرنگار پيام گلستان به نقل از ايرنا، 'مجيد نامجو' روز سه شنبه در آيين عمليات اجرايي سد نرماب، چهل چاي در شهرستان مينودشت در شرق استان گلستان، افزود: ‌از اين ميزان اعتبار 40 هزار ميليارد ريال از منابع بانكي، 30 هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي، حدود 47 هزار ميليارد ريال از بودجه عمراني پيشنهادي اين وزارتخانه براي سال جاري و 30 هزار ميليارد ريال نيز از فروش اموال و دارايي هاي وزارت نيرو تامين مي شود.
وي تاكيد كرد با پيش بيني و تخصيص اين ميزان اعتبار، شاهد پيشرفت هاي خوب عمراني در بخش وزارت نيرو در كشور خواهيم بود.
وزير نيرو به عملكرد اين وزارتخانه در سال گذشته اشاره كرد و گفت: اين وزارتخانه كارهاي خوبي در كشور انجام داده است كه از جمله آن مي توان به آبگيري سد كارون 4، بهره برداري از سه واحد نيروگاهي اين سد، آب رساني به شهر قم كه از جمله پروژه هاي بزرگ و عظيم كشور محسوب مي شود و تشكيل شوراي آب اشاره كرد.
نامجو به سخنان رهبر معظم انقلاب و همچنين به نامگذاري امسال به 'سال جهاد اقتصادي' اشاره كرد و افزود: همه ما افتخار مي كنيم خادم اين مردم هستيم و بايد به آنان خدمت كنيم چرا كه لايق اين خدمات هستند.
وي گفت: احداث سد نرماب، چهل چاي در شهرستان مينودشت در راستاي خدمت به مردم اين منطقه است و اميدواريم با بهره برداري از اين سد مشكل تامين آب بخش كشاورزي ، شرب و صنعت اين منطقه برطرف شود.
وزير نيرو همچنين به كمبود آب در كشور اشاره كرد و گفت: ‌سدهاي مختلف در راستاي كنترل و مهار آب هاي سطحي در كشور ساخته مي شود، ولي با اين حال براي جبران كمبود آب در آينده نيازمند كمك مردم هستيم.
نامجو افزود: يكي از راههاي جبران كمبود آب، استفاده از سيستم آبياري تحت فشار در بخش كشاورزي است كه بايد در اين زمينه بيشتر برنامه ريزي شود.
وي درخصوص طرح انتقال آب مازندران به گلستان نيز گفت: كمبود منابع مالي سبب كندي اجراي آن شده است.
عمليات اجرايي سد نرماب، چهل چاي شهرستان مينودشت بر روي رودخانه نرماب روز سه شنبه طي آييني آغاز شد و با احداث اين سد تنظيم حدود 15درصد از آب هاي سطحي استان در سه رودخانه خرمالو، نرماب و چهل چاي به ميزان 175 ميليون مترمكعب انجام مي‌شود.
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-3279.html )