عنوان خبر:92 نوع محصول زراعي، باغي، دامي وشيلاتي در گلستان توليد مي شود
دوشنبه 29 فروردين 1390 - 23:44:43


رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گلستان گفت:
در اين استان 92 نوع محصول زراعي، باغي، دامي و شيلاتي توليد مي شود و گلستان سهم عمده اي از توليد كشور را به خود اختصاص داده است.به گزارش خبرنگار پیام گلستان به نقل از ایرنا، 'مصطفي مصطفي لو' روز دوشنبه در گردهمايي منطقه اي سازمان نظام مهندسي استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، مازندران، گيلان و گلستان در گرگان افزود: حدود 47 درصد دانه هاي روغني، 10 درصد كل توليد پنبه، 20 درصد توتون، 10درصد توليد گندم ، 10 درصد شلتوك برنج، 4 درصد سيب زميني و 3 درصد جو كشور و خيلي از محصولات ديگر در استان گلستان توليد مي شود.
رييس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان اضافه كرد: اين استان داراي 217 هزار بهره بردار بخش كشاورزي است و مجموع محصولات كشاورزي گلستان بالغ بر 5/3 درصد از توليد كل محصولات زراعي كشور را شامل مي شود.
مصطفي لو افزود: محصولات بخش كشاورزي در استان گلستان با زحمات بسيار كشاورزان كشت و زرع مي شود ولي سود حاصل اندك و ناچيز است و توليدكنندگان در رفاه كمتري هستند.
وي ادامه داد: در اين زمينه بايد چاره انديشي كنيم و كشاورزي فعلي را كه بيشتر به صورت سنتي است از اين حالت خارج و به سمت وسوي علمي شدن و صنعتي كردن ببريم.
به گفته مصطفي لو همچنين براي كشت محصولات بايد سياستگذاري شود كه كشت كدام محصول در استان به نفع كشاورز است و همان را مورد تأئيد و توصيه قرار دهيم.
وي همچنين تاكيد كرد: بايد ساختار نظام مهندسي تقويت شده و با يك نگاه نو برنامه ريزي شده فعاليت شود و كارها را بصورت علمي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.
به همت سازمان نظام مهندسي بخش كشاورزي استان گلستان گردهمايي منطقه اي سازمان نظام مهندسي استان هاي خراسان شمالي ، رضوي ، مازندران ،گيلان و گلستان در گرگان برگزار شد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-3440.html )