عنوان خبر:مانور آمادگي ومقابله با آتش سوزي جنگل
يكشنبه 24 مهر 1390 - 21:29:24


مانور امداد و نجات آمادگي و مقابله با آتش سوزي جنگل درشهرستان علی آباد کتول برگزار شد.به گزارش پیام گلستان به نقل از پرتال فرمانداری علی آباد کتول ، مانورامداد ونجات آمادگي ومقابله باآتش سوزي جنگل به مناسبت هفته کاهش اثرات بلاياي طبيعي شهرستان دردهنه زرين گل علي آباد کتول انجام گرفت.به گفته رسول مقسم ريئس منابع طبيعي علي آباد کتول دراين مانورتمامي عوامل ستاد بحران شهرستان حضورفعال داشتند.وي افزود: اين مانور باحضورفرمانداري و گروه هاي 22نفره روستاهاي حاشيه جنگلي حوزه شهرستان علي آباد کتول وادارات زيربط برگزار گرديد.به گفته کارشناسان منابع طبيعي استان گلستان مانورمقابله باآتش سوزي جنگلي دهنه زرين گل درسطح استان نظير نداشت وباکيفيت عالي صورت گرفت.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-3691.html )