عنوان خبر:اختصاص رتبه نخست توليد گندم كشور به گلستان
شنبه 10 مهر 1389 - 05:57:39


ه نقل از روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان گلستان، كارشناس مسئول برنامه‌ريزي مديريت زراعت سازمان جهادكشاورزي استان گلستان گفت: در سال زراعي 1390-1389 بيش از 12 هزار هكتار از اراضي استان براي توليد و تكثير بذور گندم اختصاص يافته و پيش‌بيني مي‌شود حدود 36 هزار و 300 تن بذر گندم گواهي شده توليد و در اختيار كشاورزان گندم كار قرار گيرد.‌فرهاد بغدادي افزود: ارقام بذور گندم توليد شده به دو بخش تقسيم مي‌شوند كه شامل بذر كوهدشت و رقم جديد لاين 17 براي اراضي ديم و ارقام N-80-19 و N-81-18 را براي اراضي آبي مناسب است.
وي خاطرنشان كرد: استان گلستان از لحاظ توليد بذر مرغوب و گواهي شده در كشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-376.html )