عنوان خبر:گزارش تصویری مراسم عزاداری روز عاشورا-علی آباد کتول+عکس
سه شنبه 15 آذر 1390 - 11:53:55


عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستانعزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان

عزاداری روز عاشورا شهر علی آباد کتول-گلستان


خبر مرتبط :
باز این چه شورش است که در خلق عالم است + عکس
گزارش تصویری آیین نخل گردانی+عکساین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-3764.html )