عنوان خبر:تشکیل اولين جلسه اعضاي هيت اجرايي ونظارت شهرستان علي آباد کتول
دوشنبه 12 دي 1390 - 02:00:49


اولين نشست اعضاي هيت اجرايي ونظارت حوزه انتخابيه علي آباد کتول به منظور فراهم آوردن مقدمات بررسي صلاحيت کانديداهاي داوطلب ثبت نام شده  تشکيل گرديد.به گزارش پیام گلستان به نقل از پرتال فرمانداری علی آبادکتول، دراين جلسه که راس ساعت 8 صبح مورخ 10/10/90در محل دفتر فرماندار شهرستان تشکيل گرديد، درابتداء جلسه دبير اجرايي وکارشناس سياسي انتخابات شهرستان ،گزارشي از روند ثبت نام کانديدا ها ارائه  نمود.
علي اکبر کي پور فرماندار شهرستان علي آباد کتول نظر به حفظ امانت داري و رعايت حيثيت و کرامت انسانها درخصوص رعايت بي طرفي و درنظر گرفتن قانون درامور و نگهداري اسرار انتخابات خصوصا نامزدها و همچنين بيان قوانين و مقررات مربوط ايراد سخن نمود.
در پايان جلسه اعضاء به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.

http://katool.golestan.gov.ir/layers.aspx?quiz=newsc&id=13249این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-3870.html )