عنوان خبر:برگزاری جلسه کميته پشتيباني ستاد راهيان نور
سه شنبه 18 بهمن 1390 - 23:01:28


دومين جلسه کميته پشتيباني ستاد راهيان نورشهرستان علي آبادکتول باحضور کليه اعضاء و به رياست احمدي معاون فرماندارشهرستان علي آباد کتول تشکيل گرديد.به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد کتول ، ابراهيم احمدي معاونت فرمانداري شهرستان علي آباد کتول اظهارداشت : حضوردرجبهه هاي کشور يک حرکت فرهنگي بوده وهمچنين بهترين راه براي آشنايي جوانان بافرهنگ جهاد ايثار وتقويت معنوي وروحي آنان اعزام به مناطق جنگي برنامه هاي ضد فرهنگي واسلامي راکه ازسوي بد خواهان نظام برنامه ريزي وطراحي شده بويژه براي نسل جوان رابي نتيجه باقي خواهد گذاشت.
لذا ايشان :ازکليه حاضرين درجلسه خواستند تاهمانند سنوات گذشته همکاري ،مساعدت نمايند وازامکانات ونيازمندي هاي موردانتظار عوامل اعزام رافراهم نمايند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4212.html )