عنوان خبر:عکس:درخت قندیل-علی آباد کتول-گلستان
چهارشنبه 19 بهمن 1390 - 00:58:45


درخت قندیل-علی آباد کتول-گلستان

درخت قندیل-علی آباد کتول-گلستاناین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4230.html )