عنوان خبر:گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن 1390 علی آباد کتول
شنبه 22 بهمن 1390 - 19:16:59

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان


راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستان

راهپیمایی 22 بهمن 1390-علی آباد کتول-گلستاناین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4257.html )