عنوان خبر:تحقق اشتغال ثبت شده در سامانه رصد گلستان
جمعه 28 بهمن 1390 - 03:33:00


معاون برنامه ريزي استاندار گستان گفت:
با برنامه ريزي انجام شده و فعاليت دبيرخانه اشتغال در استان، اشتغال تعهد شده در سامانه رصد محقق مي شود.به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان ، "رضا غلامي "در کارگروه اشتنغال استان گفت: با برنامه ريزي انجام شده و فعاليت دبيرخانه اشتغال در استان، سعي مي کنيم اشتغال تعهد شده در سامانه رصد را محقق کنيم.
وي افزود: بانک ها نيز در پرداخت تسهيلات بايد سرعت بيشتري داشته باشند تا بتوان به تحقق اشتغال براي افرادي که در سامانه رصد ثبت نام کرده اند اميدوار بود.

وي تصريح کرد :  دستگاه هاي اجرايي براي معرفي پرونده ها به دبيرخانه فعال تر باشند تا طي يک ماهه پاياني سال شاهد ارائه تسهيلات به طرح ها باشيم.
غلامي اظهار داشت: اميدواريم بانک ها نيز در اين امر سهم زيادي دارند همکاري خوبي داشته باشند چراکه عملکرد آنها در استان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
وي عنوان کرد: انجام تعهدات اشتغال در استان غير صنعتي مانند گلستان مشکلات خود را دارد که با همکاري و همراهي مي توان آنها را برطرف کرد.
معاون عمراني استاندار گلستان به دستگاه هاي اجرايي و بانک هاي استان در پرداخت تسهيلات و ايجاد اشتغال هشدار داد.
وي گفت: دستگاه هاي اداري مکلفند تا تسهيلات را جذب کرده و در اختيار بنگاه هاي زودبازده قرار دهند.
وي اظهار داشت: شکل گرفتن يک فرآيند سخت است با اينحال بايد با سرعت بيشتري اين کار را دنبال کرد تا نتايج مثبت آن براي جامعه قابل لمس باشد.
غلامي خاطرنشان کرد: بانک هايي که در برخي موارد مشکل دارند به دستگاه هاي مربوطه و دبيرخانه مراجعه کنند.
وي بيان داشت: در آخرين جلسه اي که در اسفند سال جاري برگزار مي شود عملکرد دستگاه ها با حضور استاندار بررسي مي شود.
معاون عمراني استاندار گلستان اظهار داشت: در صورت عملکرد خوب بانک ها در پرداخت تسهيلات و عملکرد دستگاه ها، دستگاه هاي برتر معرفي شده و از آنها تجليل مي شود.
وي تصريح کرد: در مورد دستگاه هايي که عملکرد نامطلوبي در بحث ايجاد اشتغال داشته باشند نيز تصميماتي گرفته خواهد شد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4294.html )