عنوان خبر:بلندترین برج آجری جهان یا ... !؟
سه شنبه 15 فروردين 1391 - 00:35:28


بلندترین برج آجری جهان-گنبد کاووس-گلستانبلندترین برج آجری جهان-گنبد کاووس-گلستاناین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4713.html )