عنوان خبر:افتتاح اتاق فکربانوان نوآفرين روستايي درعلي آباد کتول
يكشنبه 24 ارديبهشت 1391 - 21:14:25


معاونت فرمانداري علي آباد کتول :

اتاق فکر مي تواند توسعه فرهنگي اجتماعي واقتصادي را در روستاها با مشارکت روستائيان آماده سازي کند و ظرفيت بانوان ما در اين عرصه اقدامات کاربردي را همچون گذشته اجرا خواهد کرد.به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد کتول ابراهيم احمدي گفت:بابهره مندي ازنقطه نظرات اعضاءاين اتاق فکر و آناليز آنها مي توان از توان و بودجه دستگاه ها استفاده کرد و طرح هاي بسيار خوبي را در روستاها به اجرا در آورد.
احمدي افزود:حمايت از توسعه مراکز فرهنگي همچون فرهنگسراها،اماکن ورزشي،پارک هاي بانوان در برنامه ريزي اين اتاق فکر گنجانده شده.
دبيرکميسيون بانوان شهرستان گفت:اين اتاق فکر با استفاده از بانوان فرهيخته و صاحب نظر با هدف و سازماندهي و همچنين براي بررسي مسائل و چالش هاي جامعه زنان روستايي و ارائه راهکار و اجراي طرح هاي گوناگون درشهرستان راه اندازي گرديده است.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4779.html )