عنوان خبر:الامام علی (ع) - شرح غررالحکم 433/3
پنجشنبه 21 دي 1391 - 09:10:29


بهترین برادر تو کسی است که به سوی کارهای نیک بشتابد و تو را نیز به سوی آن بکشاند و به نیکوکاری فرمانت دهد و در انجام دادن آن یاری‌ات کند.
الامام علی (ع) - شرح غررالحکم 433/3بهترین برادر تو کسی است که به سوی کارهای نیک بشتابد و تو را نیز به سوی آن بکشاند و به نیکوکاری فرمانت دهد و در انجام دادن آن یاری‌ات کند.
الامام علی (ع) - شرح غررالحکم 433/3این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4823.html )