عنوان خبر: عفاف وحجاب نقطه قوت اسلام وايران است.
شنبه 23 دي 1391 - 05:13:12


فرماندار علي آباد کتول :
ديدگاه مردم نسبت به حجاب بايد اصلاح شود. خيلي ها مخالف و معارض با حجاب نيستند، بلکه بايد ديدگاه آن ها را نسبت به حجاب درست کنيم.به گزارش پیام‌گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد کتول، وي اظهار داشت: عفاف و حجاب نقطه قوت جامعه اسلامي اسيران است که دشمنان سعي دارندآنهارابه تبديل تهديد کنند.
کي پور با تاکيد بر عميق تر بودن مفهوم عفاف، اظهار داشت: عفاف و حجاب دو موضوعي است که باهم مرتبط است وتا زماني که شخص نداند حجاب براي او ضروري و مفيد است ولازمه شخصيت اوست  .
فرماندار علي آباد کتول افزود: ما بايد از آيات الهي و سيره نبوي برداشت صحيح داشته باشيم حجاب تنها براي زن نيست، بلکه مرد هم ملزم به رعايت پوشش مناسب است.
کي پور در زمينه راهکارهاي حجاب و عفاف بيان داشت: بايد براي مردم الگو سازي شده و با استفاده از روش هاي جديد موضوع عفاف و حجاب براي آن ها تبيين شود.
وي با اشاره به به ضرورت موضوع حجاب خاطر نشان شد: براي رعايت حجاب ابتدا بايد از دستگاه ها شروع کرد، دستگاه ها بايد با نظارت همه جانبه، شاخص هايي براي رعايت حجاب مشخص کرده و در گام بعدي موانع و مشکلات و نقاط ضعف را ارزيابي کنندو در صدد حل آن برآيند.
فرماندار علي آباد کتول اظهار داشت: جهت اصلاح روند بدحجابي بايدبابرنامه دقيق عمل نمود و براي موفقيت ابتدا بايد آسيب ها را شناسايي نمودوباارائه راهکارهاي مناسب دريک فرايند زمان بندي شده نسبت به اصلاح امور اقدام نمود.
فرماندار علي اباد کتول در پايان بيان داشت: مديران دستگاه ها عضو کارگروه عفاف و حجاب در جلسه بعدي اين گروه، راهکارهايي در زمينه تقويت فرهنگ عفاف و حجاب ارائه دهند تا با برنامه ريزي مناسب گام موثري دراين زمينه برداشته شود.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4826.html )