عنوان خبر:الامام علی (ع)-البحار 231/16
دوشنبه 25 دي 1391 - 07:26:39


[رسول خدا ص]بخشنده ترین مردم بود، و پر دل ترین، و راستگوترین، و وفادارترین آنان به قول و پیمان، نرم خوترین افراد بود، و رفتارش بزرگوارانه تر، هر کس بدون سابقه قبلی او را می دید، هیبتش او را می گرفت، و هر که با وی معاشرت می کرد و او را می شناخت دوستدارش میشد. مانند او را نه پیش از او دیده ام و نه پس از او.
الامام علی (ع)-البحار 231/16کان [رسول الله ص] اجود الناس کفا، و اجرا الناس صدرا، و اصدق الناس لهجه، و اوفاهم ذمه، و الینهم عریکه، و اکرمهم عشره. من راه بدیهه هابه، و من خالطه فعرفه احبه، لم ار مثله قبله و لا بعده.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4830.html )