عنوان خبر:الاحزاب 59
يكشنبه 8 بهمن 1391 - 06:01:10


ای پیامبر ، به زنان و دخترانت و زنان مومنان بگو : چادرهای خود را بر خود فرو پوشند. این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند (به احتیاط) نزدیک تر است، و خدا آمرزنده مهربان است.
الاحزاب 59یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4839.html )