عنوان خبر:وحدت مردم روزنه هاي نفوذ دشمن به جامعه را مي بندد
دوشنبه 9 بهمن 1391 - 22:08:35


معاون فرماندار علي آباد کتول :
وحدت بين مذاهب، قوميت ها و حضور با شکوه تمام اقشار جامعه در راهپيمايي 22 بهمن ، روزنه هاي نفوذ دشمن به جامعه را مي بندد و آغاز نااميدي دشمن در فرآيند انتخابات آينده است.به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد ، ابراهیم احمدی بيان داشت: دشمن با استفاده از افزايش تعداد رسانه هاي برون مرزي، ايجاد اختلافات و جنگ هاي قومي و قبيله اي، تخريب رهبري، ايجاد شبهه سعي درايجاد تفرقه در بين مسلمانان دارد.
احمدي اظهار داشت: دشمن انتخابات را فرصتي براي ايجاد اختلاف در بين اقشار مي داند و علت افزايش هجمه هاي دشمن به انقلاب اسلامي ايران، ترس آن ها از فراگير شدن اسلام در جهان است.
وي تصريح کرد: حضور منسجم مردم در راهپيمايي 22 بهمن و عرصه انتخابات و بصيرت افزايي توطئه هاي دشمن را خنثي مي سازد.
احمدي خاطر نشان شد: دشمن با ايجاد تفرقه و تهاجمات فرهنگي سعي در زنجير کشيدن افکار مردم و القاي نااميدي در جامعه دارد تا بتواند نظام سلطه را بر ممالک اسلامي تثبيت کند.
معاون فرماندار علي آباد کتول گفت: امروز تفکر و رويکرد اسلام بسيار فراگير شده و شاهد بيدارگري هاي اسلامي در سراسر دنيا هستيم که دشمن از اين فراگير شدن مي هراسد.
احمدي افزود: هدف دشمن از تفرقه افکني، گمراهي مردم و لشکرکشي هاي قوميتي است تا از کسب مدارج علمي، فرهنگي باز ماند، اما مردم بايد با تکيه به بيانات رهبري تمام روزنه هاي نفوذ دشمن به جامعه را بسته و با تقويت ريشه هاي وحدت در بين خود براي رسيدن به آرمان هاي انقلاب اسلامي تلاش کنند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4846.html )