عنوان خبر:رسول الله (ص) سنن الترمذی 175/4
دوشنبه 23 بهمن 1391 - 06:03:41


دو چشم اند که آتش به آنها نرسد: چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که شب ها در راه خدا نگهبانی دهد.
رسول الله (ص) سنن الترمذی 175/4عینان لا تمسهما النار:عین بکت من خشیه الله، و عین باتت تحرس فی سبیل الله.
رسول الله (ص) سنن الترمذی 175/4این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4895.html )